Hver femte håndverker jukser

Lyver om godkjenninger og skryter på seg kompetanse.

Oppussing.
Foto: Colourbox.no (Illustrasjonsfoto)

En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort avdekker at flere håndverkere fremstiller seg som bedre og mer kvalifisert enn det de i realiteten er.

Undersøkelsen viser blant annet 5 av 40 håndverkere i Oslo og Akershus jukser med kompetanse og godkjenninger i markedsføringen.

- Feilinformerer

Totalt er 100 håndverkerbedrifter i Trønderlag, Hedmark og Oppland, Oslo og Akershus og Sørlandet med i undersøkelsen.

Både malere, rørleggere, elektrikere, murere og snekkere/byggmestere ble kontrollert.

72 av de 100 bedriftene markedsfører seg med at de er godkjent foretak av Statens byggtekniske etat, godkjent våtromsbedrift eller er en mesterbedrift.

Men for 15 av de 72 bedriftene er det ikke tilfelle.

Altså har hver femte bedrift feilinformert kunder om godkjenninger og kompetanse.

- Det er skuffende, men dessverre ikke overraskende at håndverkere markedsfører seg med godkjenninger og kompetanse som de ikke har, sier rådgiver Birger Jensen i Forbrukerrådet.

- Opplyser ikke om pris

Undersøkelsen omfatter også om håndverkerne informerer om blant annet pris og kontrakt.

- Bare én eneste av 100 håndverkere har prisliste på sine nettsider. Elektrikeren Fixel i Oslo er unntaket fra regelen. De har priser, som også inkluderer moms. De andre 99 undersøkte firmaene har ikke prislister, sier Geir Røed, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Problemer knyttet til pris og oppgjør utgjør nesten 40 prosent av henvendelsene til Forbrukerrådet om håndverkere.

- Mange av disse henvendelsene kunne vært unngått om håndverkerbransjen hadde hatt en mer åpen prispolitikk. Kundene vil ha pris før de bestiller tjenester. Da bør de få det, sier Birger Jensen i Forbrukerrådet.

- Ikke bedre hos de organiserte

Medlemsorganisasjonene til håndverkerfagene hevder at det er tryggere og bedre å velge deres medlemmer, sammenliknet med uorganiserte håndverkere.

Undersøkelsen avslører at det ikke er tilfelle.

Av de 15 håndverkerne som jukser med kompetanse og godkjenning, er åtte organiserte, mens sju er uorganiserte.

Altså er jukset er like utbredt blant medlemmer som blant uorganiserte.