Blitz må ut i brakker

Blitz-huset skal rehabiliteres. Og mens huset pusses opp, er blitzerne pent nødt til å flytte ut i brakker.

Blitz-huset
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Denne uken godkjente Oslo bystyre Entra Eiendoms planer om et sju etasjers kontorbygg på Blitz-husets nabotomt i Pilestredet. Entra skal bruke inntektene fra denne utbyggingen til å pusse opp Blitz-huset og barndomshjemmet til kunstneren Edvard Munch.

Mens huset pusses opp, blir midlertidige brakker på en parkeringsplass i Pilestredet blitzernes tilholdssted.

God dialog

- Der skal det være nødvendige kontorfasciliteter for RadiOrakel og også et møterom for Blitz, sier konstituert administrerende direktør Torodd Bøystad i Entra.

Han er ikke bekymret for at blitzerne skal motsette seg flyttingen.

 

- Vi har hatt en særdeles god dialog med Blitz-miljøet, så jeg føler meg trygg på at det går bra, sier Bøystad.

Bevaringsvedtak

Etter mange år med usikkerhet knyttet til om Pilestredet 30 a-c skulle rives eller ikke, fattet Oslo bystyre i 2000 vedtak om at bygningene skulle bevares.

I fjor ble det enstemmig vedtatt at kommunen skulle fortsatte å eie Blitz-gården i Pilestredet 30b, men selge nabogårdene til Entra Eiendom. I avtalen med Oslo kommune forplikter Entra seg til å pusse opp de forfalne bygårdene i Pilestredet 30, mest kjent som Blitz-huset og Edvard Munchs barndomshjem.

 

 

Pilestredet 28

Slik blir det i Pilestredet 28.

Foto: Tegning: Sjur Moe/arch uno as

Sju etasjer

Utgiftene skal Entra dekke ved å bygge en sju etasjer høy kontorblokk på den ubebygde hjørnetomta mot St. Olavs gate. Byantikvaren gikk imot en så høy bygning, men i går sa altså bystyret ja til Entra Eiendoms planer.

Men om blitzerne får flytte inn i de nyoppussede lokalene igjen, er usikkert. Byrådsleder Erling Lae varslet etter demonstrasjonen i forbindelse med NATO-møtet i vår, at han nå vil gå en ny runde med gruppelederne i bystyret om hva som skal skje med Blitz-huset etter den planlagte oppussingen.