Anker dommen

Oslo Tingretts dom i den såkalte au pair-saken vil bli anket, opplyser Horns forvarer Svein Holden. – Vi er overrasket over denne dommen og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden i en pressemelding.