- Legene driver skremselspropaganda

Sykehusledere mener Oslo-legene er mest opptatt av egne stillinger når de sier at pasienter vil dø på grunn av sykehuskuttene.

Sykehuskorridor (illustrasjonsfoto)
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Tillitsvalgte leger ved de store sykehusene i Oslo har gått hardt ut etter at det ble klart at Helse Sør-Øst pålegger dem store kutt i 2008. De mener at pasienter vil dø og ventelistene øke dersom kuttene blir gjennomført.

Men nå får de kritikk fra sentrale sykehusledere, skriver Aftenposten.

- Uverdig

- Det er uverdig å drive fagforeningsarbeid ved å skremme befolkningen. Tillitsvalgte leger er opptatt av å bevare egne posisjoner og spesialiteter hver for seg. De viser liten vilje til å se at endring kan være til beste for pasientene og helt nødvendig for det totale sykehustilbudet i Norge, sier styreleder Johan Petter Barlindhaug ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Aftenposten.

Også styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, mener Oslo-legene overdriver. Han har selv gjennomført store omstillingsprosesser.

- At besparelsene og endringer går ut over pasientene, lar seg ikke dokumentere. Det vi har vært gjennom, har kommet pasientene til gode. Et veldrevet sykehus er ikke det samme som et sykehus som flommer over av penger, sier Almlid.