- Dette er en alvorlig situasjon

Flere hundre familier kan bli rammet dersom Ahus vedtar å legge ned fire behandlingstilbud for psykisk syke.

Demonstrasjon på Ahus
Foto: Frode Wik / NRK

Fire behandlingstilbud for psykisk syke i Akershus er truet av nedleggelse. En institusjon og tre akutt- tilbud kan opphøre allerede fra neste år, fordi Ahus er pålagt å dekke inn store underskudd.

Flere hundre familier kan bli rammet av en nedleggelse, og Mental helse ser alvorlig på situasjonen. Pårørende er skremt, for dem har tilbudet vært en veldig stor trygghet. 40 pårørende og ansatte demonstrerte i går mot nedleggelsen utenfor Ahus.

Skal dekke inn 300 millioner kroner

Demonstrasjon Ahus

Demonstrasjon utenfor Ahus i går kveld.

Foto: Frode Wik / NRK

Fylkesleder i Mental Helse Akershus, Gunnar Singstad sier både pasienter, pårørende og ansatte blir berørt.

- Institusjonen Elvestad har i dag 18 sengeposter, og en nedleggelse vil spare sykehuset for 25 millioner kroner. I tillegg til Elvestad psykiatriske institusjon vil akutt-teamene på Grorud, Lillestrøm og Jessheim blir lagt ned. Totalt skal Ahus dekke inn et underskudd på over 300 millioner kroner.

Ifølge fylkesleder Singstad vil en nedleggelse gå hardt utover pasientene.

- De vi jo da miste den profesjonelle hjelpen i en akuttsituasjon, og de vil også miste det tilbudet på Elvestad som er langtidsplasser for folk som trenger mye hjelp og omsorg, og det er noe som forsvinner mer og mer i psykiatrien. Det er ikke bare å flytte disse pasientene ut i kommunene, så lenge de ikke har noe tilbud. Så det vil føre til en alvorlig situasjon for de som har tilbudet nå.

- I verste fall kan det føre til at folk blir sittende hjemme og ikke har noe tilbud i det hele tatt, sier Singstad.

Foreløpig ikke vedtatt

Direktør for psykisk helsevern ved Ahus, Trong Ragnes sier psykiatrien på Ahus ble pålagt å spare relativt mye penger, i forbindelse med budsjettet neste år.

- Det var fordi sykehuset har gått med et stort underskudd, og da måtte vi se på vårt tilbud i likhet med de andre. Men så er det viktig å understreke at dette bare er et forslag, det er ikke vedtatt noe som helst.


Saken skal avgjøres på et styremøte 17. desember