Vil ha Østfold på givertoppen

Østfold må opp fra bunnplassering på bidrag til TV-aksjonen, mener Per Inge Bjerknes.

Per Inge Bjerknes

- Vi ønsker at Østfold skal bidra enda mer enn tidligere, sier leder av fylkesaksjonskomiteen, Per Inge Bjerknes.

Foto: Senterpartiet

Leder av fylkesaksjonskomiteen, Per Inge Bjerknes, melder om at arbeidet er satt igang for å få til en vellykket TV-aksjon i oktober.

– Vi ønsker jo at Østfold skal bidra, gjerne enda mer enn tidligere, slik at vi ikke er på bunnplass av fylkene i Norge, sier Bjerknes til NRK.

Østfold var det fylket hvor det ble gitt minst penger til fjorårets TV-aksjon.

Planlegger


Bunnplasseringen gjør det nødvendig at årets aksjon planlegges nøye, mener Bjerknes.

Han sier veien å gå er å aktivisere næringslivet, men også å skape et engasjement blant folk flest.

– Vi ønsker å ha et skoleopplegg som gjør at elever får informasjon om TV-aksjonen, og på den måten bli ambassadører overfor foreldre i forhold til dette viktige temaet, sier Bjerknes til NRK.

– I tillegg må vi få organisasjoner til å bidra, slik at dette blir en suksess, legger han til.

Vil ha flere bøssebærere

Årets fylkesaksjonskomitè har satt opp konkrete mål for årets aksjon. Blant annet skal antall bøssebærere økes med ti prosent, og bidraget fra næringslivet skal firedobles.

– Vi har fridd til næringslivet for å få dem mer aktive, og fått god respons på frieriet. Men vi skal jobbe for å få med flere bedrifter, sier Bjerknes på Østfold Fylkeskommune sine nettsider.

Inntektene fra årets tv-aksjon går til Amnesty International.