Vil bedre sikkerheten

Kystverket søker Ytre Hvaler nasjonalpark om tillatelse til å utbedre merkingen av innseilingen til Utgårdskilen. Østfold fiskarlag mener at dagens merking til Utgårdskilen er for dårlig, spesielt i dårlig vær, mørke og dårlig sikt. Kystverket søker om å få modernisere dagens merking og etablere flere lyspunkter langs farleden for å bedre sikkerheten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mange har blitt feiloperert

    Norsk pasientskadeerstatning har i perioden 2013 til 2017 utbetalt erstatning til 21 pasienter i Østfold som har blitt feiloperert, melder Moss Avis. NPE mener flere har fått kroppsdeler fjernet uten tilstrekkelig grunnlag.

  • Beslagla førerkort

    Politiet melder at trafikkulykken ved Bøckmannkrysset i Fredrikstad fremstår som et klart vikepliktbrudd fra én av partene, og har tatt beslag av førerkort.