Vil bedre sikkerheten

Kystverket søker Ytre Hvaler nasjonalpark om tillatelse til å utbedre merkingen av innseilingen til Utgårdskilen. Østfold fiskarlag mener at dagens merking til Utgårdskilen er for dårlig, spesielt i dårlig vær, mørke og dårlig sikt. Kystverket søker om å få modernisere dagens merking og etablere flere lyspunkter langs farleden for å bedre sikkerheten.