Vannlekkasje i Fredrikstad

En del husstander i Lislebyområdet i Fredrikstad er uten vann i morgentimene, etter at det har oppstått er lekkasje på en 400 mm vannledning på Råbekken. Mannskaper fra teknisk etat i Fredrikstad kommune arbeider med å stenge av vanntilførselen på begge steder av bruddstedet. Så fort dette er gjort vil en del av de berørte få vannet igjen. Lekkasjen er i Stabburveien på Råbekken, men ingen veier er stengt som en følge av lekkasjen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rivekontrakt i Moss

    Norsk Saneringsservice AS har fått jobben med å rive til sammen 121 bygninger i Moss. Bygningene må vike for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Arbeidene vil pågå utover høsten/vinteren, og ferdigstilles våren 2019.

  • Skulle dyrke cannabis

    To menn i 20-åra fra Trøndelag kan vente seg en større bot etter å ha blitt stoppet på svinesund i helga. Bilen de kjørte var fullasta med utstyr til dyrking av cannabis. De to unge mennene fortalte tollerne at de skulle dyrke tomater, men ble ikke trodd.

    Dyrkningsutsyr cannabis
    Foto: Tolletetan