Normal

Valgjoker vil velte trafikkplaner

Etter valget kan Fredrikstad Venstre og førstekandidat Ulf Trenum bli joker - og de vil legge tøffe krav på forhandlingsbordet.

Ulf Trenum

Venstres Ulf Trenum i Fredrikstad vil ha støtte til trafikkpakke-forslag hvis partiet skal forhandle om samarbeid med andre partier.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

For fire år siden var Venstre valgets joker og inngikk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Krf. Etter årets kommunevalg, kan det igjen gi Venstre en forhandlingsposisjon.

Denne gang er det kaotisk Fredrikstad-trafikk som det skal forhandles om.

– Blir ikke kvitt trafikken

For fire år siden besluttet bystyret i Fredrikstad og gå inn for en bypakke som innbærer firefelts vei over Fredrikstadbroa, firefelts vei fra Rolvsøy til Råbekken, den nye Kråkerøyforbindelsen, samt opprusting av Mosseveien, Holmegaten og Veumveien.

I tillegg skal det sikres bedre sykkelveier og gangstier.

– Dette er vel og bra, sier Ulf Trenum, men kvitt trafikken i sentrum, blir vi ikke.

Venstres førstekandidat er lite fornøyd med fremkommeligheten i Fredrikstad og mener trafikken er et stort problem. Men aller mest er han kritisk til all trafikken som må gå gjennom sentrum. Derfor har partiet hans børstet støv av planene som først ble lansert for tjue år siden.

Senest for fire år siden, kranglet politikerne om Venstres forslag. Nå tar partiet skrittet videre. Partiet eller partiene de kanskje skal samarbeide med etter valget, må gi sin støtte til Venstres forslag.

Markalinja

Forslaget er tredelt og innebærer tunnel under Fredrikstad-marka, ringvei rundt Fredrikstad og ny bro over Glomma ved Rolvsøy.

– Med Glommabro ved Råbekken og Markalinja (med Venstres forslag til trase; Leie(Rolvsøyveien) – Hjørnerød (Veumdalen) - Fjeldberg (Mosseveien/båthavna) er det etablert en ”indre ringvei” like utenom sentrum, som binder sammen Borge/Rolvsøy/Kråkerøy/Sentrum og Østsiden. På denne trase kan/bør det etableres en egen bybussring, hvor store deler av befolkningen vil bo i gang- og sykkelavstand til nærmeste busstoppested, forklarer Trenum.

– Dette vil redusere trafikkproblemene betraktelig. Og jeg vet allerede at jeg har flere partier med meg som gjør at dette kan bli mulig, sier Trenum.

Ett av partiene Venstre har med seg, er dagens partisamarbeidspartner, Fremskrittspartiet. Ordfører Eva Kristian Andersen bekrefter at de vil være med på et slikt forslag. Hun mener det vil bidra til å løse problemene med infrastruktur i Fredrikstad.

– Vil løse trafikkproblemene

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Jon- Ivar Nygård, forholder seg til bystyrets trafikkpakke som ble besluttet i 2007.

Selv tror Trenum at partiet vil få gjennomslag for forslagene - også i bystyret.

– Dette vil løse trafikkproblemene, det vil gi mindre press på sentrum og det vil også bidra til vi kan gi et enda bedre kollektivtilbud, avslutter han.

Trenum understreker at hvis de ikke får støtte for forslaget i forhandliger med eventuelle partier, vil de ikke inngå samarbeid.

– Her vil vi ikke fire, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Øivind Johannessen er død

    Hele Norges «Raymon» - Øivind Johannessen - er død, 67 år gammel. Det melder Demokraten. Sammen med lokale artister var han i full gang med å gjennomføre nye show utover høsten 2018. Øivind Johannessen mottok for en del år tilbake Leif Justers ærespris.

    Øivind Johannessen
    Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK
  • Satser på mer frivillig arbeid

    Inspiria science center i Sarpsborg står bak et nytt prosjekt som skal få Østfoldungdommen til å engasjere seg i frivillig arbeid. Undersøkelser viser at ungdom som driver med frivillig arbeid gjør det bedre på skolen og er mer i aktivitet. Prosjektet støttes av Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune og skal etter planen starte opp høsten 2019.