Undersøker svineprodusenter

Fylkesmannen undersøker et mulig ulovlig driftssamarbeid hos svineprodusenter, skriver Rakkestad Avis. Fylkesmannen mener at fire Østfold-bønder har oppgitt at de sto for driften av hvert sitt grisehus, mens det i praksis bare var en av dem som sto for produksjonen - noe som er i strid med konsesjonsloven. Produsentenes advokat avviser påstanden.