Tiltalt for sexovergrep i klasserommet

En elev ved en videregående skole i Fredrikstad er tiltalt for å ha truet til seg seksuell omgang i et klasserom før skoledagens begynnelse.

Streiken kan føre til tomme klasserom flere steder i landet

En jente skal ha blitt utsatt for seksuelt overgrep av en medelev på en videregående skole i Østfold. Illustrasjonsbilde.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge tiltalen skal gutten ha holdt oppført seg voldelig mot jenta.

Overgrepet skal ha skjedd i et klasserom på en videregående skole i Fredrikstad tidligere i år.

– Vi er selvfølgelig rystet og ser på dette som veldig alvorlig. Vedkommende følges opp og det ble iverksatt tiltak for å gi et forsvarlig skolemiljø, sier rektor ved den aktuelle skolen til NRK.

Rektoren sier at skolen nå fokuserer på forebyggende arbeid for å forhindre at lignende situasjoner oppstår.

– Som en videregående skole har vi mulighet til å påvirke, veilede og gi råd, og det er nok noen som har et stort behov for dette.

Fikk fullføre skoleåret

Kirkeparken rektor

Fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik sier at Østfold fylkeskommune ser med stor bekymring på at en slik situasjon har oppstått ved en skole i fylket.

– Det er en svært alvorlig hendelse som vi tar veldig seriøst og har håndtert deretter.

Fylkesdirektøren forteller at de har fulgt skolens kriseberedskapsplan og jobbet for at de involverte partene skulle komme seg gjennom situasjonen på best mulig måte.

Både den tiltalte gutten og medeleven fikk fullføre skoleåret.

– God sikkerhet på skolene

Fylkeskommunens vurdering er likevel at det er god sikkerhet på de videregående skolene i Østfold.

– Vi kjører øvelser med våre ansatte for at de skal være godt forberedt dersom situasjoner som dette oppstår, sier Olsen Fjærvik.

Hun påpeker at det stadig jobbes forebyggende for å sørge for gode rutiner. Spesielt i arbeidet for et godt skolemiljø og i oppfølging av elever.

Verken aktor eller forsvarer har kunnet kommentere saken. Saken har en strafferamme på inntil seks års fengsel. Rettssaken er berammet til 26. september.