Strømledning falt i havet

Hafslund har funnet feilen som førte til at 1918 husstander var uten strøm i Skjeberg. Strømledningen som strakk seg over Skjebergkilen har røket og falt ned i vannet. De fleste har fått strømmen tilbake, men 264 husstander er fortsatt strømløse i Kvastebyen.

– Vi må ut med båt for å få opp ledningen og få skjøtet den. Det kan fort ta noen timer. Vi håper at de får strømmen igjen innen midnatt, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund.

Årsaken er fortsatt usikker, men Schau tror det kan være en fugl som har kortsluttet strømledningen og sørget for at den røyk.

Ledningen skal ikke utgjøre noen fare, selv om den ligger i vannet. Ifølge Hafslund kobles strømmen ut umiddelbart når slike uhell skjer.