NRK Meny

Støysonekart skal gi færre klager

Moss er første kommune i fylket med et eget støysonekart. Målet er å gjøre det lettere å vite hvor man skal bygge for på unngå støy.

Støysonekart Moss

Støysonekartet viser området rundt Moss Havn, jernbanen og fabrikken Rockwool. Rød sone viser de aller mest støyutsatte områdene. - Et viktig verktøy, mener Moss kommune.

Foto: SWECO

Artikkelen er flere år gammel.

Et økt fokus på støy og støyplager har ført til et ras av klager i løpet av de siste årene.

LES: Togstøy ødelegger nattesøvnen

Nå håper imidlertid Moss kommune at antallet klager kan bli redusert i fremtiden.

Det nye støysonekartet viser alle støykilder i hele mosseregionen, og avdelingsingeniør Thorild Wessel-Holst i miljørettet helsevern, tror kartet blir et viktig våpen i kampen mot støyproblematikken.

- Vi håper kartet skal hindre at det bygges i svært støyutsatte områder, og at det igjen kan føre til at færre følger seg plaget av støy, sier Wessel-Holst til NRK Østfold.

Røde soner

Støysonekartet ligger fritt tilgjengelig på Moss kommunes hjemmesider og kan brukes av privatpersoner, kommunens egne planfolk eller utbyggere som har behov for slik informasjon.

LES: Frykter støy fra steinbrudd

- Vi tror for eksempel kartet det kan bli viktig og nyttig for folk som ønsker å bygge nytt, sier hun.

Kartet er inndelt i rød, gule og hvite soner, hvor de røde sonene viser hvor støyen er verst.

Både veier, jernbane, industri og ulike typer anleggsarbeid finnes på kartet.

- I rød sone er det svært høy støybelastning. Her bør man unngå å bygge i det hele tatt. Men man kan få dispensasjon, gitt at man sørger for ekstraordinære støydempende tiltak, sier Wssel-Holst til NRK Østfold.

Kommer i flere byer

Selv om Moss er den første kommunen i Østfold med et slikt støysonekart, vil også de andre kommunene kommet etter i løpet av få år.

Miljøvernsjef i Sarpsborg kommune, Charlotte Iversen, har også stor tro på effekten av et støysonekart. Hun forteller også at et slikt kart er på trappene, også i Sarpsborg.

- Hele Nedre-Glomma-regionen vil få sitt eget støysonekart. Det er kommet et krav, og vi må ha kartet på plass innen 2012, sier Iversen til NRK Østfold.

Hun mener at støysonekartet blant annet vil gjøre planleggingsarbeidet til kommunene mye enklere.

- Da får vi en oversikt over hvor vi bør og ikke bør etablere mere støyømfintlige bygg, som for eksempel sykehjem, skoler og barnehager, sier miljøvernsjefen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bekymret for sykepleiermangel

    Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Det skriver Brasetvik i en kronikk. Onsdag kunne NRK fortelle om mangel på sykepleiere i hele landet i sommer. Sykepleiermangelen kan løses med handling fra både lokale arbeidsgivere og myndighetene, sier Brasetvik.

  • Skal fjerne TT-kort

    Ventelistene for å få tilskudd til drosje for funksjonshemmede, såkalte TT-kort, skal fjernes. I dag står knapt 400 personer, som innfrir kravene til å få støtte, på venteliste. Fylkestinget har nå vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner fra og med neste år for å løse dette. Det forteller nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.