Søkekurs for eiere av gamle bygg

Fortidsminneforeningen i Østfold håper eiere av kulturminner knytt til industrien og byene vil søke om penger fra Kultruminnefondet til restaurering. Fram til nå har 90 % av tilskudden fra fondet gått til prosjekter i distriktene.I dag er det kurs i Gamlebyen i Fredrikstad for huseiere som vil søke om penger. Thor Haugsten i fortidsminneforeningen håper det fører til at flere søknader om penger til verneverdige bygg som har vært glemt, blant annet bakgårdsbygg.

Thor Haugsten i fortidsminneforeningen på besøk hos gårdeier Trine Lise Heilmann i Moss
Foto: Anne Ognedal / NRK