Slapp fengsel på grunn av sommel

I 2011 svindlet mannen til seg nær 100.000 kroner i ledighetstrygd. Men han slipper fengsel fordi det gikk halvannet år fra NAV avslørte svindelen til saken ble politianmeldt.

NAV

NAV avdekket svindelen i desember 2011 og anmeldte forholdet i juli 2013.

Foto: Hans Erik Weiby

En mann i midten av 20-årene er i Sarpsborg tingrett dømt til å utføre 60 timers samfunnsstraff. I løpet av en periode på ni måneder fra mars til desember i 2011 arbeidet mannen deltid for Sarpsborg kommune. Samtidig leverte han meldekort til NAV der han krysset av for at han ikke var i arbeid.

På denne måten fikk mannen utbetalt 97.500 kroner han ikke hadde rett på fra NAV.

I tingretten hevdet mannen at han ikke trodde at han skulle rapportere arbeid på meldekortene, fordi han ikke var i fast stilling over 50 prosent. Denne forklaringen oppfattet retten som oppkonstruert.

Påstand om fengsel

Høyesterett har uttalt at folketrygdens grunnbeløp er en veiledende grense for når det skal reageres med ubetinget fengsel. Da bedrageriet skjedde var 1G ca. 79.200 kroner. Aktor i saken la ned påstand om at mannen burde dømmes til fengsel i 26 dager.

Mannens forsvarer tok til orde for at det var riktig med samfunnsstraff og henviste til at saken lå lenge både hos NAV og hos politiet før den kom for retten.

– De straffbare forholdene ble begått i mars til desember 2011, og bedrageriet ble oppdaget av NAV samme år. Forholdet ble imidlertid først anmeldt av NAV ved påtalebegjæring av 12. juli 2013, uten at dette kan lastes tiltalte, står det i dommen fra tingretten.

Rett til rettergang innen rimelig tid

Sarpsborg tingrett

Sarpsborg tingrett har dømt mannen til samfunnsstraff.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sarpsborg tingrett har tatt hensyn til liggetiden i forbindelse med fastsettelsen av straffen og henviser til Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel seks der det heter at enhver har rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid.

Dommen fra tingretten lyder på 60 timer samfunnsstraff som må gjennomføres i løpet av fire måneder. I tillegg må mannen betale 3.000 kroner i saksomkostninger.