NRK Meny
Normal

Skjerpet straff for mangeårig mishandling

En 50-årig mann fra Fredrikstad er dømt til fengsel i tre år for mishandling av både sønn og ektefelle gjennom en årrekke. Begge ble påført alvorlige psykiske skader av mishandlingen.

Borgarting lagmannsrett

En 50-årig mann måtte møte for retten for mangeårig mishandling av sønn og ektefelle.

Foto: Espen Torgersen

Borgarting lagmannsrett har også bestemt at 50-åringen forbys enhver form for kontakt med sønnen og den tidligere ektefellen på ubestemt tid. Forbudet omfatter fysisk kontakt, telefonkontakt, brev og e-post.

Mannen er dømt til å betale 370.000 kroner i mén-erstatning til sønnen og 100.000 kroner i oppreisning, både til sønnen og den tidligere ektefellen.

Anke førte til strengere straff

I fjor sommer ble saken prøvd for tingretten i Fredrikstad. Da ble mannen dømt til fengsel i tre år, men et halvt år av straffen ble gjort betinget. Mannen anket dommen, anken gjaldt bevisbedømmelsen for skyldsspørsmålet for samtlige punkter i tiltalen.

Saken ble ført for Borgarting lagmannsrett i Fredrikstad tingretts lokaler i midten av mars. Lagmannsretten gjorde den endringen i dommen fra tingretten at hele straffen på fengsel i tre år må sones.

Mishandlet i 20 år

Lagmannsretten fant 50-åringen skyldig i å ha mishandlet sønnen gjennom en periode på 11 år , gjennom både vold og krenkelser. Juryen fant ham også skyldig i mishandling av ektefellen gjennom en periode på 20 år, ved voldsbruk og trusler.

I tillegg ble mannen funnet skyldig i å ha truet ektefellen til å ikke støtte sønnen i en politianmeldelse.

Kort tid etter at sønnen fylte 18 år politianmeldte han faren for voldsutøvelse. Politiet etterforsket forholdet, men moren benektet at noe slikt hadde skjedd og saken ble henlagt.

Et års tid senere valgte kvinnen å bryte ut av ekteskapet, og et par år etter anmeldte også hun sin tidligere ektefelle for voldsbruk. Da ble også sønnens anmeldelse etterforsket på nytt.

Grove krenkelser

Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil om at faren hadde utsatt sønnen både for fysisk vold og for krenkelser. Faren kalte sin sønn for både «mongo» og «taper».

I retten forklarte både mor og sønn at mishandlingen i perioder skjedde daglig, mens det i andre perioder kunne være opphold på noen uker.

I dommen beskrives ulike former for voldsbruk, slag, lugging, spark, i tillegg til husarrest. Ved et tilfelle kastet gutten opp i bilen, og da fikk han husarrest til neste dag uten mat og drikke.

Alvorlige skader

Borgarting lagmannsrett konstaterer at både sønnen og ektefellen ble påført alvorlige skader som en følge av mishandlingen. Begge har fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom, retten slår fast at begge er påført en alvorlig psykisk skade.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Advarer mot farlige strømskap

    Strømselskapet Hafslund advarer mot ødelagte og farlige strømsfordelingsskap langs veiene. Etter store mengder snø på Østlandet har flere skap blitt ødelagte etter snøbrøyting, ifølge kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund.