Politisk veteran topper for Pensjonistpartiet

Han hadde tenkt å trekke seg tilbake etter 40 år i politikken for AP og Venstre. I stedet går han inn i pensjonistenes rekker. For pensjonistpartiet.

Oddvar Løkkeberg

Listetoppen for Pensjonistpartiet ved fylkestingsvalget, Oddvar Løkkeberg, var med på å stifte Ekholt Ballklubb for over 40 år siden. Han mener Pensjonistpartiet også har en god ungdomspolitikk.

Foto: Finn Børge Stenbek / NRK

Valglogo

Oddvar Løkkeberg, 77 år fra Ekholt i Rygge er PPs nye listetopp i Østfold. Han kjører cab og ikke buss.

Men vi møter ham på en forsinket buss fra Ekholt til Moss og Jeløya. Han har ikke kjørt buss på mange år og er rystet over tilbudet.

– Her på holdeplassen er det ikke noe busskur, ikke en ruteopplysning, ikke en benk å sitte på for gamle folk. Kommer Pensjonistpartiet inn på fylkestinget vil vi jobbe for å bedre dette, halvere prisen og øke antall avganger, lover Løkkeberg.

Oddvar Løkkeberg

Oddvar Løkkeberg tar sjelden buss og var ikke imponert over standarden på bussholdeplassen da NRK Østfold tok ham med på en busstur.

Foto: Finn Børge Stenbek / NRK

– Hvor skal de pengene tas fra?

– Godt spørsmål - å ta det på stående fot kan jeg ikke svare direkte på - det er snakk om prioriteringer. Folk blir syke om de blir isolert og ikke kommer seg ut, hevder pensjonistpolitikeren. Han synes synd på eldre som ikke kan kjøre bil selv eller har pårørende til å frakte seg.

Et øye også på de unge

– Hva er PP sin ungdomspolitikk?

– De skal jo ta oss av oss eldre og trenger gode oppvekstvilkår, god nok lærertetthet og gode fritidstilbud, sier 77-åringen som selv var med å stifte Ekholt Ballklubb for over 40 år siden.

– Det er jo gode tanker, men hvordan skal dere få til det?

– Det var også et godt spørsmål, - vanskelig å gi et svar på.

Hør hele reportasjen med Oddvar Løkkeberg her.

Samferdsel

– Vi ønsker best mulig veistandard, vi, men igjen er det snakk om prioriteringer, sier PP`s listetopp på spørsmål om partiets løsninger for det store etterslepet på vedlikehold på veier og bruer i Østfold. Her er det snakk om trafikktetthet og tettsteder, og det er i det hele tatt en sammensatt problemstilling.

Oddvar Løkkeberg

Han kjører heller cabriolet enn buss og mener eldre fort blir isolert hvis de ikke kan kjøre bil selv.

Foto: Finn Børge Stenbek / NRK

Løkkeberg mener det må følge med penger til vei når kommunale bygningsmyndighete anlegger et boligområde.

– Det er det ikke alltid det gjør, hevder han, og dermed blir det ikke mer snakk om den saken.

Pensjonistpartiets berettigelse

– Hvorfor er det bruk for et eget pensjonistparti?

– Nok et godt spørsmål. Det er mange fagre løfter i valgkampen, men etterpå blir de gamle glemt, sier Løkkeberg.

En busspassasjer hiver seg på og sier det er behov for partiet, fordi det er så mange yngre som bestemmer og at det er mange praktiske ting de ikke tenker på.

– Burde du ikke heller engasjere seg i et større parti - det er jo stor sjanse for at du ikke kommer inn på fylkestinget og dermed blir uten innflytelse?

– Det har jeg prøvd, sier Løkkeberg. Nå håper han pensjonistene i Østfold får øynene opp for at de har et eget parti. Kommer vi inn på fylkestinget kan jeg love at vi skal stå på for pensjonistenes sak, sier Løkkeberg.

– Vi pleier å si: Stem på PP, for det gamle partiet har glemt deg.