Passer på næringsforbud

Det er viktig å føre kontroll med at personer som har fått forbud mot å være daglig leder eller styreleder i et selskap ikke benytter seg av stråmenn. Det sier politiadvokat Bjørn Olai Bye, etter at Moss tingrett nylig fradømte en mann fra Rygge retten til å drive næring i minst fem år. Brudd på slike forbud kan føre til ekstra straffansvar, forklarer Bye.