Ønsker å utvide massedeponi

Firmaet Råde Graveservice ønsker å utvide dagens Thorbjørnrød massedeponi i Onsøy fra en kapasitet på 50.000 kubikkmeter til 1,2 millioner kubikkmeter. Det vil si at det er plass til omkring 120 000 lastebillass med masse i deponiet. Firmaet ønsker å kunne dumpe rene masser som stein og jord fra større utbyggingsprosjekter i deponiet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Elev dømt for vold mot lærer

    En kvinnelig, tidligere elev ved Malakoff videregående skole er i Moss tingrett dømt til seks måneder i fengsel og til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning. Den mannlige læreren ble påført fem brudd i ansiktet, ble operert ved Ullevål sykehus og var sykmeldt i en måned etter voldsepisoden i fjor høst, skriver Moss Avis.