Ønsker å utvide massedeponi

Firmaet Råde Graveservice ønsker å utvide dagens Thorbjørnrød massedeponi i Onsøy fra en kapasitet på 50.000 kubikkmeter til 1,2 millioner kubikkmeter. Det vil si at det er plass til omkring 120 000 lastebillass med masse i deponiet. Firmaet ønsker å kunne dumpe rene masser som stein og jord fra større utbyggingsprosjekter i deponiet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skal rense skipseksos

    Slåttland mekaniske verksted i Rakkestad skal selge Scrubber-systemer til en rekke rederier i årene framover. Det melder fagtidsskriftet metalsupply.no. Scrubber-systemene skal redusere utslippet av svoveloksid fra et syttitalls skip. Totalt vil salget være verd en halv milliard kroner.

  • Mange militærkolonner

    På Østlandet må du regne med at kolonner kan skape ekstra kø på Rv 3 og E6 mellom Rena og Fredrikstad. Mellom Årum og Fredrikstad kjører kolonnene på Rv 111.