NRK Meny

Ønsker å utvide massedeponi

Firmaet Råde Graveservice ønsker å utvide dagens Thorbjørnrød massedeponi i Onsøy fra en kapasitet på 50.000 kubikkmeter til 1,2 millioner kubikkmeter. Det vil si at det er plass til omkring 120 000 lastebillass med masse i deponiet. Firmaet ønsker å kunne dumpe rene masser som stein og jord fra større utbyggingsprosjekter i deponiet.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: