16 foreslått til Østfold-prisen

Plateartist Henning Kvitnes er en av i alt 16 personer og institusjoner som er foreslått til årets Østfold-pris.

Henning Kvitnes solgt til gull
Foto: Raymond Mosken

Østfold-prisen deles normalt ut én gang i året av fylkeskommunen.

Det er fylkesutvalget som bestemmer hvem som skal få prisen som er på 50.000 kroner, et diplom og et kunstobjekt som utformes spesielt til denne prisen av en Østfold-kunstner.

Deles ut i desember

I år hadde fylkeskommunen fått inn 24 forslag da forslagsfristen gikk ut på mandag.

Men noen navn er foreslått flere ganger. Prisen deles ut på fylkestingets møte i desember.

Kandidatene

Her er listen over de nominerte. Den er satt opp i kronologisk rekkefølge; altså etter hvert som forslagene kom inn.

1. Sarpsborg Janitsjarkorps - Sarpsborg

Innsenders begrunnelse: SJK har snart 85 år bak seg som kulturelt fyrtårn i Østfold og Norge. Korpset har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt gjennom et utall av konkurranser og konserter/forestillinger og har hele 5 NM-titler. En annen viktig del av SJK sin virksomhet er å hjelpe fram skolekorpsene og unge talenter, bl.a. ved at mange av korpsets medlemmer er instruktører og dirigenter i distriktets skolekorps.Korpset er en av initiativtakerne til det nystiftede John Dalenes Minnefond, som deler ut et stipend til en av distriktets unge lovende musikere eller sangere. SJK er også kjent for å tilby gode forestillinger og konserter til fylkets befolkning, bl.a. gjennom den attraktive og velkjente ”Populærkonserten”.

2. NRK Østfold-journalist Hans Jørgen Olsen - Fredrikstad

Innsenders begrunnelse: Gjennom distriktssendingene har han i en årrekke vært selve ”stemmen fra Østfold”, med stor vekt på en folkelig, varm og nær form – naturligvis på genuin østfolddialekt. Olsen har ledet populære distriktsprogrammer som ”Lett i øret”, ”Bytteboden” og ”Helt rekti”, og har på sin slentrende og likeframme måte blitt dus med hele fylket. Hans betydning for østfolddialekten og det rotekte østfoldske kan vanskelig overvurderes, og han har tidligere fått priser for dette av Bondeungdomslaget og Østfold Mållag. Da Petter Schjerven skulle ha en østfolding med i det populære språkprogrammet ”Typisk norsk”, var Hans-Jørgen det selvsagte valget.Hans-Jørgens Olsens kunnskaper om og betydning for kulturlivet i fylket, spesielt musikklivet, bør også fremheves. Foreslått av 4 innsendere

3. Skuespiller Kalle Øby - Oslo

Innsenders begrunnelse: Som anerkjent riksskuespiller på film, TV og teater har Kalle Øby gjort en flott jobb med å bære fram den kjærlige, trygge og ujålete Østfold-dialekten på en troverdig og normal måte. Ikke minst gjennom TV-serier som Fox Grønland og Offshore og nå det siste året gjennom barne-TV’s frokostsendinger. Han har gitt liv til veldig mange morsomme skikkelser med Østfold-identitet.Kalle Øby fikk Østfoldmålprisen i 2002 for å ha brukt Østfold-dialekten gjennom sin lange skuespillerkarriere.

4. Skuespiller Dennis Storhøi - Oslo

Innsenders begrunnelse: Dennis Storhøi er teater-, TV- og filmskuespiller av nasjonalt format som markerer Østfold på en flott og utadrettet måte. Han har virkelig greid å få fram hvor flott østfolddialekten er og bruker den naturlig i yrket sitt.Storhøi har bemerket seg i en rekke norske tv-serier (som ”Seks som oss” og NRK-dramaserien ”Størst av alt”), spillefilmer og teateroppsetninger. Han er også kjent for å ha gitt stemme til flere dubbede tegnefilmer. I 2007 er Storhøi blant annet aktuell som hovedrolleinnehaver i Spellemann på taket på Oslo Nye Teater. Foreslått av 2 innsendere

5. NRK Østfold – (lokalisert i Fredrikstad)

Innsenders begrunnelse: NRK Østfold er kanskje den eneste institusjonen i fylket som har greid å samle Østfold til ett rike. Distriktskontoret har blitt utbygd vesentlig de siste årene og er nå et moderne og komplett mediehus, som speiler Østfold gjennom flere timers daglige sendinger på radio, distriktsnyheter på TV og via sine omfattende nettsider. NRK Østfold formidler også et positivt bilde av fylket utad, gjennom magasinreportasjer i bl.a. ”Norge rundt”.

6. Leder i Halden Curlingklubb, Finn Pettersen - Halden

Innsenders begrunnelse: Finn Pettersen er en Ildsjel som legger ned alt han har av fritid i frivillig arbeid i Halden Curlingklubb. Han har alene har lagt ned ca. 1. årsverk hvert år siden Curlinghallen kom på plass og er en ildsjel i byggingen av ny curlinghall.Pettersen gjør alt han kan for at alle skal kunne spille curling og trives i klubben. Han tar seg av elever både i grunnskolen, videregående skole, vanskeligstilt ungdom, funksjonshemmede (rullestolcurling, hvor 2 er blitt verdensmestere) og voksne i alle aldere.Finn Pettersen har et stort hjerte og han fortjener virkelig en heder for alt han gjør og har gjort for Halden Curlingklubb og alle som benytter seg av hallen!

7. Lærer og forfatter Terje Forsberg

Innsenders begrunnelse: Forsberg har nå kommet med boken ”Det er aldri for sent å bli et lykkelig barn”, der han forteller om en smertefull og dramatisk barndom og oppvekst preget av mobbing og fornedring. Forsberg har vist at selv om utgangspunktet kan virke håpløst, så kan sterk vilje og stor innsats over lang tid føre til at det likevel kan ende godt.Forsberg, som til daglig jobber som lærer, er for tiden en "reisende ambassadør" ved mange skoler, hvor han henleder oppmerksomheten bl.a. mot mobbing. Terje Forsberg setter Østfold på Norgeskartet både med språk og væremåte på en positiv måte og er et flott forbilde.foreslått av 2 innsendere

8. Artisten Henning Kvitnes - Halden

Innsenders begrunnelse: Henning Kvitnes er en av landets mest folkekjære artister. Haldenseren, som nå fyller 50 år, har holdt på i hele 30 år og gitt ut imponerende 20 plater. Kvitnes har markert seg som klar østfolding, både i språk og ”væremåte”. Gjennom sin mangeårige musikk-karriere har han vist en stayervilje og satt Østfold på Norgeskartet på en positiv måte. Han har betydd svært mye for rocke-miljøet i Halden og Østfold. I Halden er Kvitnes også en av initiativtakerne bak Folk i Halden, en julekonsert i Fredrikshalds Teater som samler mange byens musikalske artister. Konserten er smekk full, og inntektene går til et veldedig formål. Foreslått av 2 innsendere

 

9. ”EldreBølgen” - Råde

Innsenders begrunnelse: Eldrebølgen i Råde, som ble etablert i 2004, er en gruppe frivillige personer som stiller opp for å gi eldre i Råde en verdig, hyggelig og god alderdom. Foreningen driver hjelpetiltak og aktiviteter for pensjonister og eldre, og samarbeider tett med Råde kommune. Eldrebølgen arrangerer alt fra turer, trim, bingo og hyggekvelder til temamøter som spenner fra arv og testamente til benskjørhet eller rosekunnskap. Foreningen driver Eldretransporten, som kjører ut middager til de eldre eller henter brukerne til og fra Dagsenteret. De bistår også med gressklipping og snømåking. Foreslått av 2 innsendere

10. Gründer Trine Merethe Høistad - Halden

Innsenders begrunnelse: Høistad har etablert firmaet ”Opplev Østfold”. Gjennom firmaet arrangerer hun skreddersydde møter, bedriftssammenkomster, bursdagsselskaper, osv. Dette er et kjempebra tiltak for å få bedrifter og privatpersoner til å legge sine arrangementer til Østfold. Hennes opplegg bidrar virkelig til å vise hva Østfold har å by på og gi folk gode minner å ta med seg når de reiser herfra.

11. Sykehusklovnen Totto/Tor Gustav Hovland - Råde

Innsenders begrunnelse: Da politimannen Tor Gustav Hovland ble fri fra kreftsykdommen, bestemte han seg på eget initiativ for å bli sykehusklovnen Totto. Slik har han skapt en ”gledeslomme” for barna som er pasienter på barneavdelingen på sykehuset Østfold Fredrikstad, der han nå er ”ansatt” som sykehusklovn. Totto sprer glede og budskap om håp i en utålmodig sykehverdag. For noen utgjør han den store forskjellen som gjør at dagene blir til å holde ut. Foreslått av 2 innsendere

12. Rådgiver Krishna Chudasama - Fredrikstad

Innsenders begrunnelse: Chudasama har et stort samfunnsengasjement og er levende opptatt av likestilling og saker som gjelder flerkulturelle spørsmål. Hun fikk tildelt Integrerings- og likestillingsdirektoratets TOPP10-pris i 2005 for å være en god rollemodell for de flerkulturelle og er ”rangert” som en av fem fremragende kvinner med innvandrerbakgrunn som positivt bidrar i det norske arbeids- og samfunnslivet.Som første kvinne med ikke-vestlig bakgrunn ble hun kommune-styremedlem i Fredrikstad i 1999. I 2005 ble Chudasama, som den første med ikke-vestlig bakgrunn, valgt til statssekretær i Barne- og likestilingsdepartementet.

13. Gruppen Torgeir & Kjendisene

Innsenders begrunnelse: Østfoldbandet Torgeir & Kjendisene fortjener Østfoldprisen fordi de gjennom 15 år har underholdt og gledet sitt publikum. De har holdt imponerende 2000 konserter og gitt ut ti plater og har hatt flere hit’er på Norsktoppen. 2007 har vært et rekordår for bandet, med rekordmange folk på konsertene og nye bookinger.

14. Historiker og pedagog Tor Inge Berger

Innsenders begrunnelse:Gjennom en årrekke har historikeren, pedagogen og publisisten Berger presentert avislesere i Nedre Glomma-regionen for vår nære fortid gjennom intervjuer med ulike yrkesutøvere, organisasjonsmennesker og samfunnsengasjerte kvinner og menn. Først i mange år i Sarpsborg Arbeiderblad deretter i Demokraten og Fredriksstad Blad – bortimot 1000 artikler totalt.Mange av intervjuene, blant annet ”Veteranene forteller”, er utgitt i bokform. Det har blitt i alt fem samlinger.Bergers metode er å slippe intervjuobjektene maksimalt til, og han har aldri falt for fristelsen til å benytte sine populære spalter til agitasjon eller propaganda for ett, spesielt samfunnssyn.

15. Billedkunstner Odd Skullerud – Fredrikstad

Innsenders begrunnelse: Med sin kjærlighet til Østfoldnaturen og sin skaperevne har Skullerud utmerket seg som en god ambassadør for fylket vårt. Hans bilder av skog, marker og sjø er kjent over hele landet og han er innkjøpt av gallerier og kunstforeninger fra nord til syd. Skullerud har flere ganger stilt ut i Sverige, hvor bl.a. tidligere statsminister Gøran Persson har kjøpt et av hans store malerier. Odd Skullerud har også hatt en rekke utsmykningsoppgaver i offentlige bygg. Han behersker så vel grafikk, akvarell, relieff og maleri.

16. Redaktør Nils Gunnar Haraldseid og Radio Øst - Råde

Innsenders begrunnelse: Radio Øst sender varierte program for alle aldersgrupper, og har i mange år vært svært populær i Østfold og nabofylker. Radio Øst var en av de først nærradioene som fikk konsesjon til å drive nærradio for 27 år siden. En rekke organisasjoner med stor bredde gikk den gang sammen om etableringen. Mange frivillige og faste medarbeidere yter også i dag en god innsats for å holde radioen i gang. Radiosjefen Nils-Gunnar Haraldseid er utholdende, real og gir mye av seg selv.