Nedgang i skolefravær

Fraværet i Østfold-skolene går merkbart ned. Det viser fraværstallene fra skoleåret 2016/2017. Antall elever som slutter i skolene blir også betydelig færre, skriver Østfold fylkeskommune i en pressemelding. Dagsfraværet er redusert fra 5 til 3 dager per elev sammenlignet med i fjor. Antall elever som har sluttet er redusert med rundt 50 prosent, mens andel elever som ikke har fått karakter i ett fag på grunn av den nye fraværsgrensa er 1,9 prosent.