Legeforeningen reagerer på knebling av leger

Legeforeningen reagerer sterkt på at arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker å pålegge yngre sykehusleger taushetsplikt om kritikkverdige forhold.

Ahus

Tillitsvalgte sier de ikke vil anbefale sine medlemmer å skrive under på en kontrakt som pålegger legene taushetsplikt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Dette er knebling, fastslår leder Marit Halonen Christiansen i Yngre legers forening (Ylf) overfor Dagens Næringsliv.

Også blant tillitsvalgte ute på sykehusene reageres det sterkt på utkastet til mal for ansettelseskontrakt for sykehusleger i spesialistutdanning og legespesialister.

Det er Spekter og representanter for helseforetakene som har utarbeidet utkastet der det heter at arbeidstaker skal bevare taushet om alle opplysninger vedkommende som medarbeider blir kjent med, og som kan være til skade for helseforetaket dersom de ble kjent.

– Storm i vannglass

Både Christiansen og tillitsvalgte avisen har snakket med, sier de ikke vil anbefale sine medlemmer å skrive under på en slik kontrakt.

Storm i et vannglass, er kommentaren fra kommunikasjonssjef Gunnar Larsen i Spekter.

– Det har ikke vært hensikten fra verken helseforetakene eller Spekter å begrense legenes mulighet til å ytre seg, og vi vil selvfølgelig se på denne formuleringen i det videre arbeidet, sier han.

– Plikt til å melde fra

Helseminister Bent Høie sa torsdag til NRK at ansatte i helsetjenesten skal ha muligheten til å melde fra når det gjelder pasientsikkerhet og faglige spørsmål.

– Ikke bare har de muligheten til det, men helsepersonell har også en plikt til å melde fra om ting som kan være til skade for pasientene og pasientsikkerheten, sa han.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det er viktig at ansatte i helsetjenesten skal få ytre seg.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Uttalelsen ble gitt i forbindelse med at to jordmødre ved Sykehuset Østfold følte seg kneblet av sykehusledelsen, etter at de sto frem i media og uttrykte bekymring for fødetilbudet i det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

– Men så er det også slik at helsepersonell har et ansvar for å ikke skremme pasienter med sine utsagn, og de må være trygge på at det de sier er faglig basert, påpeker Høie.

(NRK/NTB)