Haldens årsbudsjett godkjent

Fylkesmannen har godkjent årsbudsjettet til Halden kommune. I vedtaket står det at opptak om startlån på 40 millioner i Husbanken godkjennes. Det gjør også opptak av lån til investeringsformål med 422 780 000 kroner.
Budsjettvedtakene til Halden kommune er underlagt lovlighetskontroll siden kommunen er på den såkalte ROBEK-lista (grunnet dårlig økonomi).