Gleder seg over jernbaneløsning

Politikerne i Moss fryder seg over at jernbaneutbyggingen gjennom Moss endelig kommer i gang.

Irene og Tage
Foto: Knut Falch, SCANPIX, og Torgeir Haugaard

Utbyggingen av dobbeltspor forbi Moss og mot Rygge blir en realitet . Stortingspolitiker Irene Johansen fra Arbeiderpartiet sier det som har kommet frem i lekkasjer og pressekonferanser tidligere i dag er kjempebra.

Pengene skal komme

– Det som er satt av er 250 millioner i første planperiode, altså til og med 2013. Skal man få starte opp med planleggingen av tunnelen så må det komme nok over statsbudsjettet til å etablere prosjektorganisasjonen.

Hun lover at det ikke skal mangle penger, hverken til planlegging eller gjennomføring av prosjektet.

-Det tar tid fra planlegging til prosjektet står ferdig. Og vi skal følge dette opp over statsbudsjettet hvert år, så det ikke går for lang tid og man ikke begynner å bruke penger andre steder, sier Johansen.

Blir kvitt bremseklossen

Høyremann og Mosse-ordfører Tage Pettersen er like glad som sin sosialdemokratiske politikerkollega på Stortinget. Ikke minst fordi jernbanesituasjonen også har fungert som en propp i systemet for andre, nødvendige samferdselsprosjekter.

– Selv om det var lovet penger på budsjettet for 2013 til dette så må vi likevel si at dette er en seier, mener Pettersen.

– Dette gir oss mange muligheter fremover, først og fremst at vi kan få lagt løsningene for veiutfordringene i byen på plass når konseptvalgutredningen blir lagt på bordet i løpet av høsten.

– Men nå kan vi også begynne planarbeidet for Petersons tidligere arealer med tanke på byutvikling.