Fylkesmannen er redd for støy ved Linnekleppen

Et pukkverk i Rakkestad er i konflikt med friluftsinteressene, mener fylkesmannen som vil stoppe planene.

Linnekleppen brannvakttårn, Østfold
Foto: Rygge Flyklubb

– Stillene i naturen vil bli mer verdifull etter som Østfold og Oslo-regionen får flere og flere innbyggere, og mange vil søke ut i naturen, sier seniorrådgiver Carl Henrik Jensen hos fylkesmannen i Østfold.

De går mot planen for pukkverk ved Murtnes gård i Rakkestad.

Driftstider

I forslaget til reguleringsplan går det fram at det planlegges drift fra klokken syv om morgenen til syv om kvelden fra mandag til fredag, transport også på lørdag.

Av hensyn til fugleliv og friluftsliv skal det ikke være boring, sprenging og knusing av masser fra 15. april til 31. august. Sprenging og knusing av stein skal vare maksimalt tre uker i strekk.

Fylkesmannen mener pukkverket vil høres ved Linnekleppen og inn i de "fjellområdene ".

Søker stillhet

En forenklet støyvurdering fra en konsulent viser at støyen vil bære over to kilometer inn i naturområdene.

– Pukkverk er en type støy som ikke nødvendigvis er forenlig med å drive friluftsliv hvor man ønsker stillhet og det å høre naturens lyder istedenfor mekaniske lyder, sier Jensen.

Han viser til at undersøkelser viser at folk går på tur i skogen for å komme vekk fra mas i hverdagen og oppleve stillhet.

Pukkverk nok

Men hva skal man da gjøre med behovene Rakkestad har for pukk ?

––Så langt vi kjenner til så har Rakkestad mange pukkverk og det er et i Aremark som er regulert. Så vi mener det bør være godt dekket.

For behov for pukkverk i framtiden mener han det er viktig med langsiktig planlegging for å finne steder hvor konfliktene med friluftsinteressene er mindre.

Forslag til reguleringsplan for masseuttak ved Murtnes kan Rakkestad kommune nå ikke godkjenne selv. Det er fordi fylkesmannen har kommet med en innsigelse til forslaget.

Dermed blir det opp til Kommunal og moderniseringsdepartementet å avgjøre saken.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Programleder: Bengt-Eigil Ruud