Fulle hus med fremtidens politi

Follo-politiet hadde rekrutteringsmøte for en fullsatt Askim politistasjon i går kveld, og interessen var like stor på møtet i Follo tidligere denne uken.

Infomøte Follo politidistrikt
Foto: Follo Politidistrikt

Knut-Vidar Høvde, politioverbetjent og praksisansvarlig i Follo politidistrikt er svært fornøyd med oppmøtet.

– I Askim møtte det over 80 stykker. Det var en kjempeoverraskelse. Vi fikk et lite forvarsel på Facebook, der vi hadde reklamert for det. Men det kom mange fler, og det er gledelig og bra.

Tirsdagen møtte 85 stykker opp på et tilsvarende møte på Follo politistasjon.

– Vi håper å få tak i flere søkere fra vårt eget distrikt. Det øker også muligheten for at de kommer tilbake og etablerer seg i området. fortsetter Høvde.

Kom dobbelt så mange

– Vi hadde ikke ventet så mange. Vi har dette arrangementet på femte året nå, og det har vært en godt over dobling av fremmøtte.

Knut-Vidar Høvde

Mye bra ungdom i Follo og indre Østfold, sier praktikantansvarlige Knut-Vidar Høvde.

Foto: Politiet

– Hva er årsaken til det?

– Vi har lyktes i å si fra at vi skal ha disse infotreffene. Innholdet treffer også. Og vi tror det sier litt om politiet i Follo og indre Østfold, at vi har god kontakt og tillit hos innbyggerne.

De fleste som møtte opp var ungdommer i 20-årene. Den yngste var 14, og den eldste godt over 30. Politiet søker etter personer med ulik bakgrunn, fordi politiet skal speile hele befolkningen, forteller Høvde.

Kommer gjerne innom

Follo politidistrikt dekker Follo og indre Østfold. Politidistriktet har 182.650 innbyggere, og det er 330 ansatte - 215 er ansatte i polititjeneste.

Søknadsfristen til Politihøyskolen er 1. mars. Dette var de to arrangementene Follo-politiet har for å rekruttere, men Høvde sier de også står til disposisjon hvis noen ønsker å ha dem til stede på yrkesmesser på videregående skoler, og annet.

Infomøte follo-politiet askim

Politistudenter svarte på ungdommenes spørsmål i Askim i går.

Foto: Follo politidistrikt

– Politihøyskolen trenger 720 studenter hvert år, sier Høvde.

– Vi vil ha tak i de beste, de best kvalifiserte og de med god motivasjon. Spesielt søker vi etter folk med minoritetsbakgrunn og kvinner. Alle må for øvrig være norske statsborgere og konkurrere på like vilkår med andre.

– Hva er det ungdommene spør om?

– Vi får noen spørsmål om man får seg jobb etter utdanningen. Til det kan jeg si at Politidirektoratets undersøkelser viser at 94- 95 prosent er i jobb innen et år etter utdanning.

– Ellers spør de om opptaksprøver og fysiske tester. Hvilke fag det er lurt å ta foran en politiutdanning. Hva slags erfaringer folk har gjort seg i yrket.