Forhandler om sammenslåing

I dag starter Moss og Rygge forhandlingene med håp om at de to kommunene skal bli enige om en plattform for en kommunesammenslåing. Ordfører Tage Pettersen i Moss tror og håper forhandlingene vil få en lykkelig slutt. – Nå starter de reelle forhandlingene om hva som skal være hvor og hva vi skal prioritere. Med den tilnærmingen vi har til dette, tror jeg vi skal lykkes, sier ordføreren.

Tage Pettersen
Foto: Bengt-Eigil Ruud/NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Må betale utbygger erstatning

    Firmaet som vurderte de geotekniske forholdene ved utvidelsen av Refsnes Gods i Moss, må betale erstatning til entreprenøren, skriver Moss Avis. Utbyggingen førte til masseutglidninger og skader på naboeiendommer og endte i retten.
    Moss tingrett mener geoteknikeren var på grensen til grovt uaktsom og firmaet må betale 10,6 millioner kroner til entreprenøren.

  • Mangler 250 sykepleiere

    Én av fem sykepleiere slutter i yrket og bidrar til at sykepleiermangelen fortsetter å øke. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I dag mangler det ca 250 av dem i Østfold. Samtidig viser tall at mange sykepleiere som har forlatt yrket, kan hentes tilbake. Lønn, hel stilling og et godt fagmiljø kan bidra til det, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Østfold, Karen Brasetvik,