For mange ansatte ved sykehuset

Ledelsen i Helse Sør-Øst er bekymret over bemanningsveksten ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold, står det i dokumentene til styremøtet i helseregionen i dag.

De to sykehusene hadde ved utgangen av juli 500 ansatte mer enn planlagt. For å få bygge nytt i Oslo må de få kontroll på antall årsverk og pengebruken.

Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Jon Gimmingsrud / NRK