Folk trives i Fredrikstad

Hele 96 prosent trives med å bo i Fredrikstad, viser en befolkningsundersøkelse IPSOS har utført på oppdrag fra Fredrikstad 450 år. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med rapporteringen av byjubileet. Leder av byjubileumskomiteen, ordfører Jon-Ivar Nygård, synes resultatene på undersøkelsen er veldig gledelige.

Ordfører Jon-Ivar Nygård
Foto: Kathrine Brønn/NRK