Flertall for å sette Viken på vent

Det kan bli full stans i det politiske arbeidet med å etablere Viken-fylket. Et flertall i fellesnemnda i Viken støtter et forslag om å utsette Viken-arbeidet inntil Stortinget har behandlet regionreformen på nytt i høst. Blant dem som vil sette Viken på vent er leder av Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås. Hans parti skal ta endelig stilling til forslaget i dag.