NRK Meny
Normal

Dømt for overlagt Bandidosdrap

Mannen som drepte tidligere Bandidos medlem Lennart Faugli utenfor retten i Mysen er dømt til 11 års fengsel. Drapsofferets familie er lettet.

Politiet arbeider på stedet der Lennart Faugli ble skutt og drept i mars 2006
Foto: Morten Holm / Scanpix

- De har reagert med lettelse for at han ble dømt for drap med overlegg under særdeles skjerpende omstendigheter, sier deres advokat.

Familien til det tidligere  Faugli er glad for at rettsaken er overstått, og at det har blitt satt en form for punktum ifølge advokaten. Men de er klar over at både domfelte og aktor kan anke.

- Når det gjelder straffen synes de etterlatte nesten alltid at den kunne vært strengere, men ut fra måten saken ble behandlet på i tingretten og forsvarers bevisførsel, har man vært redd for at han kunne få mildere straff, sier bistandsadvokat for familien Jan Kildahl.

- Straffen er for streng

Den drapsdømtes forsvarer Thomas Randby, sier hans klient er skuffet.

- Han er skuffet over at han ble dømt for overlagt drap, og ikke forsettlig drap som han har erkjent. Han registerer med lettelse at straffen er satt to år lavere enn politiets påstand på 13 år, men opplever likevel at han har fått en for streng straff.

Randby og domfelte skal nå bruke noe tid på å gå igjennom dommen før de bestemmer seg for en eventuell anke.

- Han synes dommen er tung å fordøye, men er rimelig fattet, sier Randby.

- Politiet burde ha grepet inn tidligere

Familien til den drepte Lennart Faugli på sin side mener at også politiet har noe av ansvaret for det tragiske utfallet av konflikten mellom drapsoffer og drapsmann.

- Det er en sak som har vært spesiell også for de etterlatte. De har hele tiden følt at i tillegg til drapsmannen, så har politiet hatt et visst ansvar i saken, og det var et gjennomgående tema i retten.

- Vi ser jo at selv om retten kanskje ikke bygger mye på slike ting i sin dom, så har slike forhold blitt belyst i løpet av rettsaken, sier deres bistandsadvokat Jan Kildahl.

- Offer og drapsmann med felles skjebne

Han understreker at dette ikke er en sak rettet mot politiet, men sier at de etterlatte føler at det også har blitt satt et visst søkelys på politiets rolle. Både tiltalte og Fauglis familie har rettet relativt skarp kritikk mot politiets håndtering av saken.

- De etterlatte føler at de har en slags felles skjebne med ham som er domfelt. Dette er en sak for begge parter har følt seg truet, og hvor familien føler at politiet flere ganger hatt anledning til å ha vært mer aktive. 

- De etterlatte føler at saken kunne vært unngått, og det virker det som om den domfelte også langt på vei er enig i, avslutter Kildahl.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: