Dette er bringebær!

Bringebærene man finner ved Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad er ikke som andre bringebær. De er nemlig blå!

Blåbringebær

Blåbringebær kan minne om blåbær, men er mye mer kuriøst enn det.

Foto: Jørn Enger/NRK

Botaniker Jon Ingar Båtvik med blåbringebær

Botaniker, Jon Ingar Båtvik viser frem de sjeldne blåbringebærene ved Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad.

Foto: Jørn Enger/NRK

På Røds Bruk finner man det viktigste området med ballastflora i hele Norden med flere rødlistede insekter og planter. Både frø og planter i området har på et tidspunkt kommet til Norge via lasten på skip fra utlandet.

De øvrige av landets ballastplasser har etter hvert blitt utbygget, dermed er plassen på Røds Bruk enestående i landet.

Området inneholder mange sjeldne planter og ikke minst store mengder av bringebær som er blå – ikke røde. Det hele kan minne om et valgkampstunt fra Høyre, men ifølge botaniker Jon Ingar Båtvik er bærene helt naturlige.

– Dette er en annen art enn vår ville bringebær. Dette er blåbringebær, som er en langt mer celeber sak. Blomstene er dobbelt så store som på villbringebær, også er det trekoblede blader, blant annet, sier han.

Hør historien om blåbringebærene her:

– Poengløst med bøtte

De sjeldne bringebærene finnes enkelte steder i blant annet Vest-Agder, Rogaland, og Hordaland. De finnes også flere steder i Østfold, men Båtvik har ikke hørt om noen større forekomster av blåbringebær enn på Røds Bruk.

– Jeg tar nok ikke i for mye når jeg sier at vi har flest blåbringebær i fylket her. Jeg vet ikke om noe annet sted i Østfold hvor den står så tett som her, men det finnes også på Søster, Rauer, Eløya i Rygge. Og ved jernbanestasjonen i Halden var det i hvert fall noen individer.

Men selv om det er flere blåbringebær ved Røds Bruk enn andre steder, er det ikke noe poeng i å ta med seg bøtta for å plukke.

– Det er en sjeldenhet, så å ta med seg en bøtte hit for å plukke bær er meningsløst. Men å smake på det når man går forbi, det kan være greit, sier Båtvik.