Billigere busskort

Fra 1. mai kan det bli like billig med et busskort som gjelder i hele Østfold, som det i dag er for en kommune. Forutsetningen er at kortet kjøpes via internett. Fylkesrådmann foreslår dette fordi det har vist seg at kundene ofte velger feil kort når de bare skal kjøpe for en kommune. Dersom politikerne godkjenner det i neste uke vil prisen for et månedskort for hele fylket gå ned fra 700 til 600 kroner.