NRK Meny
Normal

Kraftig økning av bilbeslag

Politiet i Østfold beslaglegger stadig flere biler brukt til straffbare forhold.

beslaglagte biler, Svinesund

Det hoper seg opp med beslaglagte biler på Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

De står på Svinesund, alle bilene som politiet i Østfold har tatt beslag i.

For å ta beslag i bilene har vist seg å være et effektivt virkemiddel, som rammer de profittbaserte kriminelle, forteller sjef for Spesialseksjonen i Retts- og Påtaleenheten i Østfold politidistrikt, Espen Jamissen;

Espen Jamissen

Espen Jamissen i Østfold politidistrikt.

Foto: Østfold Politidistrikt

Bilene representerer en ikke ubetydelig verdi.

Espen Jamissen, Retts- og Påtaleeneheten i Østfold Politidistrikt

– Ja, dette har definitivt en effekt. Det rammer de som driver med kriminell virksomhet hardt økonomisk, fordi de da må gå til anskaffelse av nye biler.

– I tillegg har vi sett at en del av disse er ombygd og dermed fremstår som trafikkfarlige. Disse bilene ønsker vi ikke å ha på norske veier.

Kraftig økning i år

I de fire første månedene i år ble det beslaglagt 25 biler i Østfold. Det er mer enn det totale beslaget i 2012.

Økningen har vært så stor at det har hopet seg opp med smuglerbiler på oppsamlingsplassen på Svinesund. Akkurat nå står det i overkant av 60 biler bak lås og slå.

Dermed har østfoldpolitiet måtte ta grep for å få unna alle bilene;

– Ved årsskiftet hadde vi rundt hundre biler som var inndratt og beslaglagt. Dette kunne vi ikke leve med i lengden, så det er satt i system å destruere bilene mye raskere enn tidligere.

Siden senhøsten 2013 har politiet i Østfold destruert i overkant av 70 biler.

Les også:

Belsaglagt bil, Svinesund

Akkurat nå står det 60 biler på oppsamlingsplassen på Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.