Anklager sorenskriver for uakseptabel oppførsel

Sorenskriver Bjørn Haaland anklages av flere advokater for å skape dårlig stemning, utrygghet og å avbryte aktørene i retten.

Bjørn Haaland

Sorenskriver Bjørn Haaland i Halden tingrett får hard medfart i en klage som er sendt til tilsynsutvalget for dommere.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det er Fredrikstad-advokat Fredrik Brorstrøm og Sarpsborg-advokat Helge Skaaras som har sendt klagen, og de får i en rekke vedlegg støtte av et titalls advokatkolleger.

Klagen ble sendt til tilsynsutvalget for dommere tirsdag ettermiddag.

– Flere profesjonelle aktører, sivilrettslig og strafferettslig har opplevd dette over tid og mener at dette er forhold som fortjener å påpekes, skriver Brorstrøm i klagen.

Dennis Brorstrøm

Advokat Dennis Brorstrøm har skrevet klagen til tilsynsutvalget, men får støtte fra en rekke advokatkolleger.

Foto: NRK

– Urett i vår «egen bakgård»

Advokatene hevder blant annet at de blir avbrutt i forklaringer og prosedyrer, med beskjed om at innleggene er uinteressante eller irrelevante, noe som igjen fører til at de kommer ut av rytmen og at de ikke får gjennomført bevisførsel som var forberedt.

– Advokater er skolert både gjennom utdannelse og vårt daglige arbeidsliv til å registrere urett hvor den enn finnes og deretter påtale. Det hadde vært dårlig dersom vi ikke påtalte noe vi opplevde som urett i vår «egen bakgård», skriver advokat Brorstrøm til NRK.

Særlig når det gjelder fengslingssaker opplever advokatene at sorenskriveren ikke er interessert i å høre på argumenter fra forsvarerne.

– De fleste møter kanskje kun en eneste gang i livet i retten og etter det vil de ta med seg sine erfaringer videre til sine etterkommere og til sitt miljø. Jeg ønsker at de skal fortelle videre at i sitt møte med domstolen ble de behandlet anstendig, fikk fortelle sitt budskap, ble hørt, og at de forsto hvorfor utfallet ble slik eller slik, fortsetter Brorstrøm.

– Rystet og lei meg

Sorenskriver Bjørn Haaland mottok klagen tirsdag ettermiddag. Han forteller at han ble trist da han leste anklagene fra advokatene.

– Jeg har ikke fått lest alt, men det jeg har lest var ikke hyggelig. Jeg tror nok at jeg har et par bemerkninger når det gjelder oppfatningen av hva som har foregått. Men inntrykket som etterlates er ikke noe hyggelig. Jeg er rystet og lei meg, sier sorenskriver Bjørn Haaland til NRK.

Sorenskriveren er imidlertid ikke overrasket over at han kan bli oppfattet som utålmodig.

– Men at det skal være så ille som disse advokatene gir uttrykk for, det overrasker meg. Men jeg skal ikke være så arrogant at jeg bare avfeier dette, det gjør jeg slett ikke, sier Haaland.

Kan ta måneder

Tilsynsutvalget behandler mellom 100 og 130 klager hvert år. Rundt halvparten av disse blir avvist, mens den andre halvparten blir behandlet.

En andel av sakene som blir behandlet ender i utvalgsmøtet.

– Det er saker som vi mener det er grunnlag for at utvalget skal ta en nærmere vurdering av, med tanke på en eventuell disiplinærreaksjon av dommeren som er klaget inn, sier hun.

Unni Sandbukt

Leder av tilsynsutvalget for dommere, Unni Sandbukt, sier at utvalget behandler mellom 100 og 130 klager hvert år.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Sandbukt understreker at tilsynsutvalget ikke kommenterer saker som er under behandling, og at hun snakker på generelt grunnlag.

Utvalget tar vanligvis sikte på å avgjøre en sak i løpet av tre-fire måneder. Tilsynsutvalget kan gi to former for reaksjon: kritikk eller advarsel.

– Kritikk er den mildeste og mest vanlige formen for reaksjon, og kan gis til dommere for måten vedkommende har opptrådt i retten eller i andre sammenhenger. Advarsel har blitt gitt i kun seks tilfeller siden 2002, og er forbeholdt de mest alvorlige bruddene på dommeretiske regler, sier Sandbukt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Fredrikshald imponerte i futsal

    Det nyopprykkede laget Fredrikshald imponerte i eliteserien i futsal i dag. 140 tilskuere så haldenserne spille uavgjort 7-7 mot fjorårets seriemestere Sandefjord, skriver Halden Arbeiderblad.

  • Vurderer ordning for godstrafikk

    Regjeringen undersøker mulighetene for å innføre en økonomisk støtteordning som skal bidra til at godstrafikken blir flyttet fra veiene til jernbanen. – Dette er ting vi jobber med, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet.