SV-politiker anklager kommunen for vandalisme

SV-politiker Svein Syversen i Eidsberg er kritisk til hogsten kommunen gjennomfører på Høytorp fort. Ordfører Erik Unaas mener hogsten gjennomføres på forsvarlig vis.

Hogst ved Høytorp fort i Eidsberg

Slik har ordfører Erik Unaas selv dokumentert det som skjer på Høytorp.

Foto: Erik Unaas

Svein Syversen

SV-politiker Svein Syversen betegner hogsten som vandalisme.

Foto: Espen Torgersen / NRK

I et krast facebook-innlegg spør Syversen ordfører Erik Unaas om kommunen har tenkt på konsekvensene for det populære rekreasjonsområdet ved Høytorp. Han kaller kommunenes hogst for vandalisme.

– Kanskje jeg brukte et sterkt uttrykk. Jeg har brukt det ordet, for det er dramatisk å kjøre hogstmaskiner i det området der. Jeg synes ikke det hører hjemme i det hele tatt på Høytorp fort, sier Svein Syversen.

Han mener hogsten har ført til at fine, små stier er borte, at landskapet forandres fra lunt til nakent, og han frykter for konsekvensene.

Flott dyre- og fugleliv

– Jeg synes vi skal være litt forsiktige. Det er tross alt et flott dyreliv og fugleliv der. Jeg synes at dersom vi skal hogge noe, må det gjøres med nennsom hånd og gjerne plukkhogst på den gamle metoden, sier Syversen.

Ordfører Erik Unaas i Eidsberg synes Syversen overdriver:

– Nå hogges det vel med hogstmaskiner i alle skoger, det er slutt på andre driftsformer nå, svarer ordfører Erik Unaas.

Han mener Svein Syversen tar veldig sterke ord i bruk.

– Jeg synes han gir en veldig kraftig kritikk av administrasjonen, sier Unaas.

Men Svein Syversen ser liten grunn til å moderere seg.

– For meg virker det som det er kortsiktig tankegang fra kommunen for å få flott utsyn fra hele fortområdet nå i jubileumsåret, sier han.

Unaas derimot tror de fleste ser at dette er nødvendig.

– Det kan gjøre Høytorp fort, som landets største innlandsfestning, til et enda flottere område, sier ordføreren.

Syversens innlegg på ordførerens facebookside har ført til en engasjert diskusjon om det som blir gjort på fortet, og den viser at publikum i Eidsberg har svært ulike oppfatninger om det som blir gjort.

Jubileum i august

Høytorp Fort er Norges største innlandsfestning og er bygget i perioden 1912–1918. Den første kontingenten med rekrutter ankom fortet 10. august 1915, og i år markeres et hundreårsjubileum. Fortet deltok under kampene mot tyske styrker i april 1940.

Høytorp Fort ble fredet av riksantikvaren i 2001. Det ble nedlagt som militært anlegg i 1994.

Erik Unaas

Ordfører Erik Unaas mener fortet blir gjort til et enda finere område.

Foto: Birger Kjølberg / NRK