Akuttbilen parkeres

2. januar parkeres akuttbilen ved sykehuset Østfold. Leder av anestesisykepleiernes lokalgruppe, i Østfold frykter at dette vil gi pasientene et dårligere tilbud.

Over nyttår er det over for Akuttbilen
Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

I Januar er det over for akuttbilen ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Akuttbilen har vært en del av sykehusets tilbud i 15 år. Det er innsparingstiltak som gjør at bilen nå forsvinner. Sykehuset har også lagt ned sengeplasser som en del av innsparingen.

– Dette skal ikke gå utover pasientenes tilbud, det sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef ved avdeling for akuttmedisin, ved sykehuset Østfold.

Hun tror ikke at pasientene vil merke det når akuttbilen forsvinner 2. januar.

– Akuttbilen transporterer ikke pasienter, den har blitt brukt til å transportere anestesisykepleiere ved akuttsituasjoner. Nå vil sykepleierne kjøres ut med ambulanse.

– Det blir et dårligere tilbud for østfoldingene

Jostein Nygaard, leder av Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norges sykepleierforbund, lokalgruppe Østfold, er kritisk til nedleggelsen.

– Når akuttbilen forsvinner vil responstiden bli lengre, og med dette vil befolkningen i Østfold få et dårligere tilbud.

I april konkluderte en arbeidsgruppe med at akuttbilen burde bestå, dette var i tråd med en rapport fra 2015, som også konkluderte med at akuttbiltjenesten burde utvikles videre. Likevel vedtok ledermøtet ved sykehuset at akuttbilen skulle legges ned.

Mister et viktig tilbud

– Akuttbilen har over 1500 utrykninger i året, og i 60 % prosent av tilfellene rykker den ut til alvorlig syke pasienter.

Sundstøl legger vekt på at anestesisykepleieren ikke forsvinner, og at akuttbil ikke er normen, men heller unntaket ved denne type sykehus.

– Det er svært uvanlig at man har akuttbiler ved denne type sykehus.