– De fikk husrom, men ikke det hjerterommet de trengte

Biskop Atle Sommerfeldt sender i dag en ekstra tanke til flyktninger og asylsøkere i Norge.

Atle Sommerfeldt

I dag har biskop Atle Sommerfeldt i Borg skrevet en kronikk med tittelen «Det var ikke husrom for dem», som er publisert i flere aviser. Der påpeker han at det er opp til oss alle å forme lokalsamfunnet slik at mennesker på flukt kan oppleve at de er velkomne.

Biskop Atle Sommerfeldt serverer kransekake til asylsøkere

Biskop Atle Sommerfeldt serverte kransekake til asylsøkerne på Veumalleen asylmottak fredag forrige uke.

Foto: Remi Drageset/NRK

«Vi må aldri glemme at de opplevelsene familiene bærer med seg inneholder erfaringer av krig, ekstrem utrygghet og nedverdigelse»

– Det er rett og slett sånn at det går mennesker rundt i vårt lokalmiljø, som daglig får meldinger fra nær familie som er utsatt for krig, forfølgelse og død. Det er kanskje noe som vi i vår meget trygge velferd skal huske på i disse tider, utdyper han overfor NRK.

Biskopen har i år lagt ekstra vekt på situasjonen til flyktninger og asylsøkere. Fredag forrige uke besøkte han Veumalleen mottak i Fredrikstad, der han bød asylsøkerne på kransekake.

– Norge har en vei å gå

Fredrikstad blir også trukket frem av Sommerfeldt som en by som opplever utfordringer i å inkludere flyktninger i et vanskelig arbeidsmarked.

«Det er flere som mener at et bidrag til at en håndfull ungdommer fra familier med slike fortellinger har latt seg forføre av ekstremistisk ideologi, er opplevelsen av å bli stemplet og utestengt fra arbeidsliv og lokalsamfunn. De fikk husrom, men ikke det hjerterommet de trengte», skriver han.

– Det er ikke noe kriminelt i det å forsøke å skaffe seg og sin familie et bedre liv. Det er kanskje det jeg synes er mest krevende i diskusjonen om dette i det norske samfunnet. Det fremstilles nærmest som at man er kriminell fordi man kommer til Norge for å få et arbeid. Det skulle i grunnen være tvert om, det er fantastisk at mennesker kommer hit og vil arbeide, sier Sommerfeldt.

– Vi har god plass og god råd i Norge, og vi bør som lokalsamfunn være i stand til å gi mennesker muligheten til et nytt liv. Det er ikke slik at disse menneskene ikke er i stand til å brødfø seg selv hvis de får muligheten. De ønsker ikke noe annet enn å gjøre et ærlig stykke arbeid, men vi har en vei å gå i Norge for å legge til rette til for at folk får slippe til, fortsetter han.