Veibygging kan presse opp boligprisene

Om et drøyt år starter Statens vegvesen å kjøpe hus som skal rives for å gi plass til ny vei mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Mellom 80 og 100 hus må rives, noe som kan føre til økte boligpriser i området.

statens vegvesen skal kjøpe 80- 100 boliger i nedre Glommaregionen

Anne Evensen og Ann Heidi Ripnes er grunnerverver i Statens vegvesen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Vi slipper løs ganske mange kjøpere i et marked som antagelig ikke kan tilby nok enheter, sier Ann Hilde Ripnes, en av grunnerververne i Statens vegvesen i Østfold.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall eneboliger i Sarpsborg og Fredrikstad økte med til sammen 51 fra 2013 til 2014.

Forventer prisøkning

– Det blir selgers marked, vi ser for oss at prisene vil gå opp som en følge av at vi kjøper opp så mange hus og slipper løs nye kjøpere.

Tall fra SSB viser at i første kvartal 2015 var kvadratmeterprisene for en enebolig i gjennomsnitt 17.919 kr i Sarpsborg og i Fredrikstad 20.982 kr.

Hvor mye prisene kommer til å øke som følge av at Statens vegvesen kjøper opp og river mellom 80 og 100 boliger vet grunnerververne ikke. Det er ikke vanlig at veibygging fører til riving av så mange hus.

River uvanlig mange hus

– Det er langt flere enn det som er vanlig på en parsell, sier grunnerverver Anne Evensen i Statens vegvesen. Hun og kollega Ann Hilde Ripnes kommer til å overvåke markedet nøye.

– Det er viktig både for at vi skal tilby en rett pris til de som vi skal kjøpe, og for at vi skal vite hvilke situasjon de som skal ut og kjøpe ny bolig har å forholde seg til.

Tage Johnsen fra Greåker tror huset hans kan ryke på grunn av veibyggingen. Da han kjøpte huset for fem år siden visste han ikke noe om veiplanene.

Tage Johnsen er usikker på om bygging av ny fv 109 fører til at huset hans må rives

Tage Johnsen vet ennå ikke om huset hans på Greåker må rives.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er litt kjipt at man må sette botilværelsen på vent, men jeg håper de kan komme med raske avgjørelser, slik at vi som bor langs veien slipper å sitte på pinebenken og vente.

Huskjøp om ett år

Først når politikerne i Fredrikstad og Sarpsborg har valgt ett av de to utbyggingsalternativene og planene er godkjent, blir det klart hvilke hus som skal kjøpes og rives.

Grunnerverver Ann Hilde Risnes tror at oppkjøp av hus kan starte i løpet av neste år.

– Vi må ha en godkjent plan, den kan vi først forvente om et snaut år. Da har vi det rettslige grunnlaget og pengene på plass.