Normal

3,3 kilo kokain på hattehylla

Busspassasjeren hadde satt seg godt til rette og lagt kokainen på hattehylla.

Den polske passasjeren hadde gått på E6-Expressen i Göteborg, og var på vei til Oslo.

Men på Svinesund tollsted ble bussen vinket inn til siden for kontroll.

Bag på hattehylla

Det ble brukt hund under kontrollen, og denne markerte ved polakken.

- På hattehylla over setet han satt i, lå det en bag og i denne ble det funnet til sammen 3,3 kilo kokain, forteller Wenche Fredriksen, sjef for Tollregion Øst-Norge. 

- Mannen, som er 35 år gammel, innrømte at bagen var hans, opplyser hun.

Politi og tollvesen har holdt tilbake informasjon om beslaget, som ble gjort den 9. september, for å få ro i etterforskning av mottakerledd og bakmenn.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: