20 prosent rabatt på fengselsstraff

En polakk tilstod i Halden tingrett å ha smuglet amfetamin, narkotiske tabletter og litt hasj.

Retten belønnet ham for å ha vært ærlig.

Halden tingrett
Foto: Rainer Prang / NRK

35-åringen ble stoppet på Svinesund tollsted i august i fjor.

Gjemt i bilen fant tollerne snaut 100 gram hasj, 981 gram amfetamin, 2361 narkotiske tabletter og i underkant av 200 gram med stoffet 4 CMC. Dette stoffet sidestiller retten med amfetamin.

Jobb i Norge

I tingretten forklarte mannen at da han fikk smugleroppdraget var det snakk om hasj. Han skulle få 700 Euro for å frakte ca. 2 kilo.

Forespørselen fikk han sammen med et forslag om å jobbe i Norge.

To uker før han dro fra Polen kjøpte han bilen han brukte til smuglingen og leverte den fra seg slik at stoffet ble pakket.

Turen gikk gjennom Tyskland, Danmark og Sverige.

I Halden tingrett bekreftet han at han hadde tenkt på at det kunne være noe annet enn hasj i lasten, men at han valgte å ta turen likevel.

Strafferabatt

Aktor mente at en passende straff var tre år og fem måneder i fengsel.

Retten har regnet seg fram til at narkotikaen polakken smuglet tilsvarer 1,9 kilo amfetamin. Smugling av en slik mengde kvalifiserer normalt til en straff på drøyt tre år.

At mannen tilstod hadde ikke noe å si for oppklaringen av saken, mente retten.

Men de sparte tid og ressurser fordi han tilstod, og dermed fikk han tjue prosent i strafferabatt.

Mannen ble dømt til to og et halvt år i fengsel, men soningsoppholdet blir kortere fordi han har sittet 251 dager i varetekt.