Fpu: - Useriøse vervingsmetoder

Fremskrittspartiets ungdom i Østfold mener det er skandaløst at AUF vervet 12 år gammel jente til medlem med løfter om gratis skolemat og seinere skolestart.

 Herman Høgby Robertsen og Vegard Finnes

AUF får massiv kritikk fra ungdommen i Fremskrittspartiet

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Alexander Leirstein er politisk nestformann i Fremskrittspartiets ungdom i Østfold. Han vil ha engasjerte ungdommer, men misliker sterkt metodene til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Alexander Leirstein

Alexander Leirsten, FpU Østfold

Foto: privat

- Jeg synes det er synd AUF er så useriøse. Det er ikke første gangen man kan lese at folk er blitt lurt inn i AUF. Og hver gang sier de at de skal skjerpe seg. For meg er det rett og slett skandaløst at de bruker de argumentene de gjør for å verve medlemmer.

Flere kritiske til vervingsmetoder

AUF i Østfold har fått mye kritikk i sosiale medier for måten de gikk fram på for å verve den unge jenta.

Hun ble ifølge moren kontaktet av et AUF-medlem på kjøpesenteret Torvbyen i Fredrikstad like før jul. Der fikk hun spørsmål om hun hadde lyst til å sove lenger om morgenen ved å få seinere skolestart, og om hun ville ha gratis mat på skolen. Hun fikk også beskjed om at det bare koster 10 kroner å bli AUF-medlem, men at hun måtte underskrive der og da. Hennes 14-årige kusine skal også ha blitt forsøkt vervet med samme argumenter.

Problemet er imidlertid at man må være 15 år før man uten foreldres samtykke kan melde seg inn i foreninger

– Jeg blir veldig skuffa når jeg leser om det her, sier Alexander Leirstein fra FpU Østfold.

Ikke nok å beklage

I går gikk AUF ut og beklaget, men det holder ikke, mener Leirstein.

– Det er bra det. Problemet er bare at man kan lese mange eksempler hvor de har gjort den samme smellen hver gang, og så sier de unnskyld. Vi snakker tross alt om AUF og de skryter av medlemsmassen hele tiden, men dette får en til å lura da, når en stadig leser om eksempler som dette, sier Leirstein

AUF beklager drøy medlemsverving

– Det kan gå litt fort for seg

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Stein Erik Lauvås forstår at saken har skapt reaksjoner.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås. Arbeiderpartiet.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Ja, det forstår jeg jo. Men jeg synes AUF selv har vært ganske tydelige og beklaget og sagt at det ikke er på denne måten man skal gå frem når vi verver medlemmer til AUF. Det kan gå litt fort for seg, uten at det skal være et forsvar.

– En mor skriver at dette minner om medlemsjuks, er det en beskrivelse du er enig i?

– Nei, altså medlemsjuks... Men som sagt, å verve medlemmer til et politisk ungdomsparti med den typen argumenter som var brukt her - det holder ikke, avslutter Lauvås.