- Kan gå mot ett politidistrikt

Politimester i Østfold politidistrikt, Beate Gangås, mener ett politidistrikt kan gi et mer robust politi i fylket.

Beate Gangås

Politimester i Østfold, Beate Gangås.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Politimester i Østfold politidistrikt, Beate Gangås, sier det kan gå mot ett politidistrikt for hele fylket. Hun mener det ville gitt et mer robust politi i Østfold.

– Det kan være mange grunner til at det er hensiktsmessig å samle kommunene i ett fylke. Dersom Østfold var samlet kunne det blitt et stort, robust og godt politidistrikt, sier hun til NRK.

I dag er Østfold delt mellom to politidistrikt. De seks Indre-kommunene Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Trøgstad og Eidsberg har ligget under Follo siden 2002.

Venter på stortingsmelding

Før det var Østfold delt i fire politidistrikt. Etter 22. juli har det vært diskutert en ny reduksjon av antall politidistrikt, som i dag teller 27.

Ulf Leirstein, Frp

Ulf Leirstein (FrP) mener Østfold bør bli ett politidistrikt.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Politimesteren i Østfold sier hun ser frem til en ny stortingsmelding om temaet.

– Jeg venter på resultatet av stortingsmeldingen som antageligvis skal legges frem i løpet av mars. Jeg tenker at der vil det også komme synspunkter om antall politidistrikt og hvordan inndelingen bør være, sier hun.

I forrige uke skrev NRK.no at Follo politidistrikt får ti nye stillinger. Reaksjonene var mange og negative.

Politiets Fellesforbund mente det er altfor lite. Ordfører i Askim, Thor Hals kalte Indre Østfold for nedprioritert i Politi-Norge.

I helgen gikk stortingspolitiker Ulf Leirstein ut og sa at løsningen er at Østfold blir ett politidistrikt.