- Forbudt å krepse flere steder

Har du planer om å fange kreps når sesongen starter i år, bør du lese dette.

Edelkreps.

Torsdag starter krepsesesongen.

Foto: Tove Fugelsnes / NRK

Torsdag klokka 18.00 starter årets sesong, men det er flere begrensninger.

– Desinfiser båtene

Det er forbudt å krepse i Haldenvassdraget sør for Ørje, i Glomma sør for Braskereidfoss og i Store Le, melder Mattilsynet .

– Båter og utstyr som har vært benyttet i disse områdene må være helt tørket eller desinfisert før de kan benyttes andre steder. Dette gjelder også for båter og utstyr som skal flyttes oppover vassdragene, forklares det.

Krepsepest er en soppsykdom som drepte all edelkreps over store deler av østlandet i perioden 1971-91.

– Ditt ansvar

– Formålet med restriksjonene er å begrense faren for at smitte skal spres til områder der det ikke er smitte i dag. Informasjonsplakater om dette er satt ut i de aktuelle områdene.

– Det er den enkeltes ansvar å følge disse påbudene for å unngå spredning av krepsepest. Mattilsynet oppfordrer derfor alle som ferdes langs vassdrag på Østlandet og i Sverige, om å vise særskilt aktsomhet for ikke å føre smitte videre.

Dette er forbudt

 • Å flytte levende og død kreps innen sonen
 • Å flytte levende kreps og levende fisk inn og ut av sonen
 • Å føre vann, død kreps og død fisk ut av sonen. Fisk som skal gå direkte til konsum er unntatt fra forbudet
 • Båter, fiskeredskaper og annet utstyr som har vært benyttet i sonen skal være rengjort og desinfisert før de benyttes utenfor sonen.
 • Påbudet om desinfeksjon av båter, fiskeredskaper og utstyr gjelder generelt ved bruk i flere vassdrag

– Funn av syk eller død kreps må meldes til Mattilsynet på telefonnummer 06040, oppfordres det.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Kollisjon ved Mosseporten

  Flere biler har kjørt inn i hverandre i nærheten av Mosseporten, melder politiet på Twitter. Uhellet har skjedd på fv. 120 i retning Våler, 2–300 meter fra Mosseporten. Nødetatene er på stedet.

 • Har fått føreren ut

  Politi og brannvesenet har frigjort føreren fra lastebilen. Personen blir tatt hånd om av nødetatene på stedet.

  Veltet lastebil Østsiden
  Foto: Sara Vilde SOlås / NRK