Hopp til innhold

Samarbeidet rakner

To sykehus krangler om psykiatriske pasienter.

Sykehuset Buskerud
Foto: Harald Inderhaug / NRK

Sykehuset Buskerud har i fem år planlagt å bygge et nytt sykehus på Gullaug i Lier med psykiatrisk avdeling. Men for få måneder siden fikk sykehuset beskjed fra Helse Sør-Øst om at man ikke fikk de pengene man ville til å bygge et så stort sykehus.

Blakstad sykehus i Asker

Blakstad sykehus i Asker.

Foto: Terje Bendiksby, Bendiksby, Terje / Scanpix

I mellomtida bestemte også Helse Sør-Øst at sykehusene på hele Østlandsområdet skulle slås sammen i større sykehusområder. Et av disse områdene skulle bestå av Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum, Blefjell sykehus og Ringerike Sykehus.

Vil behandle pasientene selv

Sykehuset Buskerud ble så enige med Sykehuset Asker og Bærum om at de psykiatriske pasientene i Buskerud skulle overføres til Blakstad i Asker og Bærum. Men nå har Sykehuset Buskerud plutselig gjort en helomvending. De vil behandle de psykiatriske pasientene selv, men penger til det finnes ikke.

Sykehuset Asker og Bærum reagerer meget sterkt på helomvendingen. Sykehuset har 20 nyoppussede rom som står klare til å ta imot pasienter på Blakstad. De har også planlagt å bygge en helt ny psykiatrisk avdeling, hvor de ville gjøre plass til pasientene

Gullaug sykehuset

Utkast til Gullag sykehus.

Foto: Sykehuset Buskerud

fra Buskerud. Nå blir disse planene utsatt. Hvis det skal bygges en helt ny psykiatrisk avdeling på Gullaug er man ved Sykehuset Asker og Bærum redd for å miste hele tilbudet ved Blakstad Sykehus.

Vil ha svar

Nå vil Sykehuset Asker og Bærum ha et raskt svar fra Helse Sør-Øst om de får bygge sitt nye psykiatribygg. Sammenslåing av Lier og Blakstad vil gi behov for 105 nye senger, og det kan Sykehuset Asker og Bærum ha klart på Blakstad om tre år, skriver sykehuset til Helse Sør-Øst.

- Det er et ærlig brev som forteller hvordan vi vi oppfatter situasjonen nå, sier direktør ved Sykehuset Asker og Bærum, Erik Omland.

- Hvordan skal dere løse denne konflikten?

- Aller er opptatt av å gi et best mulig tilbud til pasientene, og det er ikke noe hovedpoeng å få de til Blakstad. men at det ligger mange psykiatriske sykehus etter hverandre er en utfordring. Vi har en god og oppdatert bygningsmasse på Blakstad. I tillegg er det også tomter klare for nybygg på området. Det ville vært en snarlig løsning, men andre får ta avgjørelsen om hva som skal skje, sier Omland.

Nekter for helomvending

- Vi har ikke gjort helomvending. Hele tiden har vi ønsket å bygge nytt sykehus med både psykiatri og somatikk. Vår eier, Helse Sør Øst, sa at vi kun hadde tre milliarder å bygge for. Derfor lagde vi et utkast uten psykiatrien. Men det beste er å ha begge deler på samme sted, sykehusdirektør i Buskerud, Marit Lund Hamkoll

- Men det har dere ikke penger til.

- Nei, men det er ikke penger til å bygge ut Blakstad heller. Vi mener at en bør ha begge deler felles når man skal bygge et nytt sykehus, sier Hamkoll.