Containertrafikken økte

Fjoråret var et rekordår for Drammen havn. Det er særlig containertrafikken som har hatt en enorm vekst.

Containere på Drammen havn

Containertrafikken på Drammen havn har hatt en 30 prosents økning det siste året.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det losses containere i Drammen havn som aldri tidligere. I 2013 ble det losset 30.500 containere fra skip, det er 7000 flere enn i 2012. Økningen er på 30 prosent.

Assisterende havnesjef Ivar Vannebo mener næringslivet i regionen har fått øynene opp for muligheten til å ta imot varene fra skip.

Ny rute til Baltikum

Assisterende havnesjef Ivar Vannebo ved Drammen havn.

Assisterende havnesjef Ivar Vannebo ved Drammen havn.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Hver uke kommer det skip fra England og Nederland. I tillegg åpnet det en ny rute til Finland, Estland og Litauen i fjor høst. Denne ruten står for en del av økningen.

– Næringslivet benytter muligheten til å frakte varer ut og inn fra havnen.

– I containerne er det mye forbruksvarer. Det kan være bildeler som skal til Toyota i Drammen, varer som fraktes fra Jensen madrasser i Svelvik, det kan være varer fra Aass bryggeri, eller Ozo Hotwater som skal skipe varmtvannsberedere ut av landet, forteller Vannebo.

Frykter ikke svensk konkurranse

Containerkranen på Drammen havn

Containerne losses av og på skipene ved hjelp av denne kranen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Bare 30 mil sørover langs kysten ligger Göteborgs havn som har utvidet og effektivisert driften. Drammen havn frykter ikke konkurransen fra svenskene.

– Göteborgs havn er den desidert største havnen i Skandinavia. Men det tilbudet vi har her i Drammen er nærskipsfart; last som skal fraktes lengst mulig til kunden.

Les: Oslo havn vil kopiere svenskene

– Når vi har et tilbud om å frakte varene helt inn til kai i Drammen, er det fint for næringslivet i regionen. Da slipper de å frakte varene til og fra Göteborg i tillegg, sier Vannebo.

– Kostnadsmessig og miljømessig er det en fordel, mener Vannebo.

– Viktig for det lokale næringsliv

Også NHO mener veksten viser at Drammen havn er svært viktig for næringslivet i regionen.

– Drammen havn har en bra beliggenhet og har en bra kobling mellom jernbane, vei og sjø. Det er jobbet for at Drammen havn kan bli en enda mer relevant for gods inn til Norge og til næringslivet i vår region, sier Jensen.