Hopp til innhold

Samferdelsministeren ønsker mer statlig styring på vei

I Buskerud åpnet nye rv. 7 med pomp og prakt forrige uke. Veien som skal kutte ned reisetiden, får nå kritikk fra flere hold. Bilistene må ned i 40 kilometer i timen enkelte steder.

Veiåpning med hornmusikk
Foto: Anette Skafjeld

Aller helst skulle den nye riksveien holdt 80-sone hele veien, og vært lagt utenom lokale bygder og byer. Det mener Knut Bakken, leder i Lastebileierforbundet i Buskerud. Den nye veien går gjennom Sokna sentrum, hvor bilister er nødt til å bremse ned til 40 km/t.

– Paradokset er jo at veien virker mot sin hensikt når den har en slik miljøgrense. Det er mer skadelig for miljøet at lastebilene må bremse og akselerere såpass mye, sier han.

LES: Endelig åpnet nyveien fra Sokna til Ørgenvika

Men det er ikke bare dieselforbruket som er problemet. Når en riksvei legges gjennom et lokalsamfunn går dette også ut over sikkerheten til beboere. Tungtrafikk og skolevei hører ikke sammen, mener Bakken.

– Vi må se til Sverige. Der ligger veien utenfor tettstedene, også er det opp til tettstedene å lage et godt nok tilbud slik at sjåfører ønsker å kjøre omveien og stoppe der, legger han til.

Mer statlig styring

Hovedproblemet, ifølge Bakken, ligger i at kommunalpolitikere som ønsker å bedre det lokale næringslivet har får mye makt. Beslutningene om hvor veien skal ligge burde vært mye mer sentralisert enn hva det er i dag, og de lokale politikerne burde ha mindre makt. Dette er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen langt på vei enig i.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

FOR STATLIG STYRING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener staten må styre mer når det kommer til veinettet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– I enkelte tilfeller er det for mye makt hos de lokale politikerne der de kan påvirke enten kostnadene altfor mye opp eller påvirke løsninger så de ikke er så gode som de burde være for storsamfunnet. Det er et paradoks at vi bygger nye veier for bedre flyt i trafikken, også går de rett gjennom et tettsted hvor trafikken kan hope seg opp, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren mener kommunene bare bør bli en høringsinstans, i stedet for å være med på å avgjøre om en vei for eksempel skal gå gjennom sentrum i et tettsted.

– Folk stopper ikke for å kjøpe klær uansett. De som primært tjener penger på at trafikken går gjennom lokalsamfunnet er bensinstasjoner, og de kan fint plassere seg nærmere en mer sentralisert vei, sier han.

Innrømmer dårlig løsning

Alf Henry Meier sitter som leder for Arbeiderpartigruppen i Ringerike kommune. Han innrømmer at det ikke var en god løsning å legge Rv. 7 gjennom Sokna sentrum og er enig med Solvik-Olsen om at beslutningsansvaret må legges til Oslo.

– Jeg ser jo nå at det er alt for trangt for den mengden trafikk til å gå gjennom Sokna, og at den burde vært lagt utenom. Men det var ingen motstand fra vegvesenet. Allikevel, statlig styring må til på hovedfartsårer. Kommunene må bli hørt, men beslutningsansvaret må ligge hos staten, avslutter Meier.