Norges nest eldste fange ber om benådning

Den 83 år gamle mannen er dømt til 13,5 års fengsel for drapet på sin egen kone. Nå ber han om å bli benådet og overført til sykehjem.

Drap på Grålum i Sarpsborg

Den 83 år gamle mannen ble pågrepet for drapet på sin 72 år gamle kone i Sarpsborg i mars 2015.

Foto: Glenn Johansson

– Han bærer preg av å ha sittet fengslet i tre år. Han har en ganske redusert helse. Fra et medmenneskelig perspektiv er det trist å oppleve det som skjer, sier advokat Harald Otterstad til NRK.

På vegne av mannen har Otterstad sendt Justisdepartementet en søknad om benådning. 83-åringen har sittet fengslet siden han ble pågrepet for drapet på sin 72 år gamle kone i mars 2015.

I søknaden skriver advokaten at mannen brytes ned gjennom fengselsoppholdet, og at helsen hans stadig har blitt forverret.

«Det ble en ekstrem overgang fra en rolig pensjonisttilværelse som 80-åring til å bli plassert i fengselsanstalt sammen med medinnsatte, hovedsakelig ungdommer som er dømt for vold og narkotikaforbrytelser. Han passer overhodet ikke inn i det fengselsmiljø han i dag inngår i.»

Tre innsatte over 80 år

Tidligere har mannen søkt om å få sykehjemsplass i Sarpsborg, men kommunen avslo søknaden i fjor sommer. Også Fylkesmannen i Østfold har avslått søknaden.

– Vi ønsker at han skal overføres til et sykehjem fordi han ikke er i stand til å bo hjemme selv, sier advokaten.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet er det i dag tre personer over 80 år som soner dommer i norske fengsler. Mannen som sitter i Halden er landets nest eldste soningsfange, får NRK bekreftet.

Harald Otterstad

Advokat Harald Otterstad har sendt en søknad til Justisdepartementet om at den 83 år gamle mannen skal benådes.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Otterstad sier til NRK at fengselet ikke er laget for så gamle innsatte.

– Her har vi kanskje avdekket en svakhet, ved at de ikke har kapasitet til å legge til rette for syke og eldre innsatte. Min klient får ikke oppfølgingen og pleien han ut fra sitt behov bør kunne forvente.

– Han er dømt til 13,5 års fengsel for drap på kona. Bør han da benådes så tidlig?

– Jeg tror ikke det har vært en slik sak i Norge noen gang, med en så høy alder og så alvorlig hendelse. Det er upløyd mark. Slik jeg oppfatter det er han absolutt ikke soningsdyktig, fordi han har så store plager.

– Tilrettelegger for soning i alle livsfaser

Fengselsleder Are Høidal ved Halden fengsel skriver i en e-post til NRK at han ikke kan kommentere enkeltsaker.

Når det gjelder spørsmål om helse henviser han til Halden kommune som ansvarlig for helsetjenesten i fengselet.

Direktør Are Høidal i Halden fengsel

Fengselsleder Are Høidal i Halden fengsel ønsker ikke å kommentere mannens sak, men sier at de tilrettelegger for soning i alle livsfaser.

Foto: Per Onsheim / NRK

– Vi tilrettelegger ellers for soning i alle livsfaser i norsk kriminalomsorg, fra ung til gammel. Hvis noen er for syke til å sone i fengsel, skal helsemyndighetene si ifra og det ordinære helsevesen skal da brukes, skriver han videre.

– Halden kommune yter lovpålagte helsetjenester til alle innsatte i Halden fengsel. Vi samarbeider nært med Kriminalomsorgen, og jeg viser for øvrig til det fengselsleder Are Høidal tidligere har uttalt, skrive Solfrid Ramdal, enhetsleder helsehus i Halden kommune, i en e-post til NRK.

Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

Benådning innebærer vanligvis at straff gjøres betinget med 2 års prøvetid, men kan unntaksvis også medføre at straffen ettergis i sin helhet.

Det er Kongen i statsråd som kan benåde forbrytere, og en benådning skal ikke være en overprøving av domstolenes avgjørelser.