Naboene til planlagt minnested fikk medhold i retten – arbeidet må stanse

Naboene til det planlagte minnestedet på Utøya-kaia fikk medhold i Ringerike tingrett. – Dette er en stor seier for oss, sier én av naboene.

Anleggstedet ved Utøykaia der minnsted er under oppføring.

Statsbygg har siden august arbeidet med minnestedet på Utøya-kaia.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

I dommen fra Ringerike tingrett står det at «Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet»

Pålegget om stans i bygningsarbeidet gjelder ikke for arbeidet med adkomstveien eller kaia.

Staten og AUF må også betale naboenes omkostninger på over én million kroner.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi ble hørt. Det var det vi håpet på da vi gikk rettens vei. Dette er foreløpig en stor seier for oss, sier Terje Lien.

Terje Lien er nærmeste nabo til minnesmerket

Terje Lien er blant naboene til Utøya-kaia som valgte å gå rettens vei.

Foto: Per Håkon Solberg

Han er én av de nærmeste naboene til Utøya-kaia. Lien var også blant redningsmennene 22. juli 2011.

– Dette er jo ikke den endelige avgjørelsen, men inntil videre har vi fått medhold. Nå skal jeg slappe av litt. Det har vært ganske anstrengt en stund.

Naboenes advokat, Ole Hauge Bendiksen, forteller at alle klientene hans er svært lettet over avgjørelsen.

– Kjennelsen er velskrevet og vi vinner frem med det helt vesentlige, nemlig at det blir stans på det videre arbeidet med selve minnestedet, sier Bendiksen.

Advokater, Grålum-saken

Ole Hauge Bendiksen er naboenes advokat. Her fra en annen rettssak.

Foto: Rune Fredriksen

– Men dere er langt fra ferdige med dette, for det venter en rettssak for å stanse hele byggingen?

– Det er for så vidt riktig. Men nå har naboene bestemt seg for å begynne denne prosessen, og da tror jeg vi skal ta de seierne vi får, sier Bendiksen før han legger til:

– Her er det en erkjennelse fra domstolen om at det arbeidet som er gjort frem til nå ikke er tilstrekkelig og ikke er forsvarlig.

Slik skal 22. juli-minnesmerket sjå ut

Slik er det tenkt at det planlagte 22. juli-minnesmerket skal se ut.

Foto: Manthay Kula / Statsbygg

AUF varsler at de vil anke

AUF sier at de er skuffet etter at Ringerike tingrett beordret stans i byggingen av 22. juli-minnestedet på Utøyakaia. De vil anke dommen.

Sindre Lysø

Sindre Lysø er generalsekretær i AUF.

Foto: Brage Lie Jor / NRK

– Vi er skuffet over rettens avgjørelse om at byggingen av selve minnestedet må stanses midlertidig. Rettssaken som skal ta endelig stilling til minnestedet begynner først i desember. Vi jobber fortsatt ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved 10-årsmarkeringen 22. juli neste år, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Det er viktig å understreke at denne midlertidige saken ikke legger begrensning på bygging av vei og kaianlegg, så dette forventer vi at bygges i henhold til planen, sier Lysø.

Skuffet over kjennelsen

I kjennelsen står det at «pålegget om stans gjelder ikke arbeidet med adkomstveien og kaia.» Det betyr at arbeidet med selve minnestedet må stanse, men at arbeidet med ny vei og kai kan fortsette.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er skuffet over kjennelsen. Han mener det er viktig å få ferdig et minnested til tiårsmarkeringen neste sommer.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) snakker på vegne av regjeringen når han sier at han er skuffet over kjennelsen.

Foto: Håvard Hagen

– Vi kommer også til å anke saken nå. Det kan bety at minnesmerket blir forsinket, men vi vil uansett bestrebe oss på å ha en markering neste år, sier Astrup.

Kjennelsen innebærer at selve forberedelsene til minnestedet ikke kan drives videre. Det er likevel uklart hvordan dette kommer til å vises på selve byggeplassen.

Lang strid

Nær ni år etter terrorangrepet stemte kommunestyret i Hole den 14. mai i år for at 22. juli-minnestedet skulle ligge på Utøykaia.

To uker senere gikk naboene til søksmål mot staten og AUF for å stanse byggingen av minnestedet. De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket har i årevis kjempet mot. De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven. Dette avviser AUF og staten. Denne rettssaken kommer opp for retten 30. november.

Den 3. august i år startet Statsbygg med arbeidene på Utøya-kaia. Neste år er det ti år siden terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet. Målet har vært at det nasjonale minnestedet på Utøya-kaia står klart til tiårsmarkeringen.

Saken Ringerike tingrett har behandlet er en såkalt midlertidig forføyning, der naboene har bedt om at det videre arbeidet med minnestedet stanses inntil søksmålet deres har blitt behandlet.

Ringerike Tingrett på befaring på Utøykaia i forbindelse med rettsaken der naboene krever stans i byggearbeidet

Ringerike tingrett var på befaring på stedet under rettssaken.

Foto: Anders Martin Helle / NRK Buskerud