Hjemmesykepleiere truet på livet

To pleiere fra hjemmesykepleien i Fredrikstad ble truet med kniv av en pasient. Etter episoden ble pasienten flyttet til institusjon, og nå er han dømt for å forholdet.

Mann i sykeseng sykepleier

Pleiere fra Åpen omsorg i Fredrikstad ble truet på jobb. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I oktober 2012 var en sykepleier og en hjelpepleier fra Åpen omsorg i Fredrikstad kommune på jobb hjemme hos en pasient. De skulle gi pasienten medisinene hans.

Denne dagen oppfattet de at han var i dårligere form enn han pleide å være, og han ville ikke ta medisinene i stua slik han pleide. I stedet insisterte han på å ta medisinene på kjøkkenet.

Maste om å låne telefon

Pasienten ba flere ganger om å få låne telefonen til pleierne, noe de avslo under henvisning til at hjemmesykepleien ikke har anledning til å låne bort telefonene sine.

Mens de tre var på kjøkkenet ba pasienten om å få en foldekniv som lå på en bort. Hjelpepleieren tenkte ikke noe over det, hun bare rakte mannen kniven slik han ba om.

Pasienten foldet ut knivbladet og sa: – Dersom jeg ikke får låne telefonen blir det blodbad her.

Pleierne oppfattet det som en ubehagelig situasjon, og bestemte seg for å forlate pasienten. De var vant til at mannen kunne komme med stygge verbale trusler dersom han ikke fikk det som han ville, men de hadde aldri blitt truet med kniv tidligere.

Flyttet til institusjon

Episoden førte til at mannens bolig ble stengt som arbeidsplass for hjemmesykepleien og det måtte fremskaffes et annet botilbud til pasienten. Han har siden hendelsen bodd på en insititusjon.

Da saken var oppe for Fredrikstad tingrett forklarte pasienten at han ville skremme de to pleierne fordi han ikke var fornøyd med dem. Tingretten mener derfor det er klart at mannen måtte forstå at det han gjorde var egnet til å skremme de to.

Retten har vurdert hvorvidt mannen har vært psykotisk eller utilregnelig, men har kommet fram til at han var strafferettslig ansvarlig.

Pasienten er domfelt flere ganger tidligere. Så sent som høsten 2009 ble han dømt for trusler mot helsepersonell.

Fredrikstad tingrett konkluderer med at mye tyder på at han er ikke er soningsdyktig, og mener riktig reaksjon er en betinget fengselsstraff på 60 dager. I tillegg er mannen dømt til å betale en bot på 5000 kroner og 2000 kroner i saksomkostninger.